På Brumleby Museum er der originale varer på hylderne fra de mere end 100 år, den gamle brugs fungerede som butik. Foto: Roberto Fortuna

Østerbros Husholdningsforening blev bl.a. stiftet for at forsyne mindrebemidlede arbejdere med billigere og bedre varer. Foto: Brumleby Museum

På kontoret foregik al administration af husholdningsforeningen. Foto: Roberto Fortuna

Kontoret var ligesom resten af lokalerne nedslidt før restaureringen. Foto: Roberto Fortuna

De originale, klare farver kan opleves i bl.a. butikken med blå og lilla vægge, reoler med rosa indre og en bort af malede liljer. Foto: Roberto Fortuna

Den gamle hørkramkælder er nu indrettet, så den kan bruges til udstillinger, møder og arrangementer. Foto: Signe Strecker

Brumleby på Østerbro i København huser Danmarks ældst bevarede brugsforening i Danmark. Brugsforeningen blev grundlagt i 1868 og havde til formål at skaffe de mindrebemidlede arbejderfamilier i Brumleby billigere og bedre varer. Brumleby Brugs lukkede i 1984, da den ikke levede op til moderne krav om kølediske eller kunne klare konkurrencen fra nærområdets supermarkeder. Siden lukningen har engagerede beboere og fagfolk imidlertid arbejdet for at bevare det historiske klenodie som museum.

Efter en omfattende forskningsindsats og restaurering er de 145 år gamle, nedslidte lokaler ført tilbage til tiden omkring 1870. De besøgende kan i dag gå på opdagelse i butikken, foreningens kontor og i biblioteket, brugsuddelerens lejlighed eller medhjælperens kammer. Som en del af restaureringsprojektet er der etableret køkken og toilet i den gamle hørkramkælder, og det store lokale er indrettet så fleksibelt, at der kan være både udstillinger og afholdes møder og arrangementer.

Huset giver som helhed indblik i arbejderfamiliernes hverdag og brugsforeningernes bidrag til udviklingen af det moderne velfærdssamfund.

FAKTA

PROJEKT: Restaurering Brumleby Museum: butik, bibliotek, kontor, brugsuddelerlejlighed samt etablering af mødefaciliteter og konservering af inventar og originale genstande
STED: Brumleby, Østerbro, København
PERIODE: 2014-2016
BYGHERRE: Nationalmuseet/Foreningen Brumleby Museum
STØTTE: 4,94 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden
SE MERE: Brumleby Museum