Karen Blixens Plads

Foto: Rasmus Hjortshøj - COAST Foto: Rasmus Hjortshøj - COAST

I dag indvies en af Københavns største pladser ved Søndre Campus til gavn for 16.000 studerende, 2.000 ansatte ved Københavns Universitet og de mange beboere i bydelen omkring universitetet.

Med sin L-form strækker Karen Blixens Plads sig fra Emil Holms Kanal til Amager Fælled i syd. Grønne landskabelige puder, plantebede og træer pryder området og skaber en glidende overgang mellem universitets stramme bygningskompleks og fælledens natur.

Samtidig løser den nye plads et cykelproblem, som området har døjet med over flere år. Fondens formand Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla siger:

Hvis man som jeg har besøgt den gamle ”plads”, husker man både dens tristesse og det virvar af cykler, der næsten gjorde det umuligt at nå frem til hovedindgangen. Sammen med Københavns Universitet har vi søgt at gå nye og mere dristige veje i udformningen af Karen Blixens Plads. For læren er, at de 2.070 cykler for nu at være præcis, ikke skal være et problem, men ses som en naturlig del af en bæredygtig studieby”.

COBE arkitekter, der har tegnet pladsen, har blandt andet løst opgaven ved at gøre det til en oplevelse for universitets studerende at parkere deres mange cykler det rigtige sted. Tre enorme cykelbakker hver med en diameter på 36 bryder arealet op i toppe og dale og størstedelen af cykelparkeringen befinder sig under disse bakker. På den måde samler man cyklerne, så de ikke belaster byrummet samtidig med, at de integreres i arkitekturen og landskabet.

Store indgange og udskæringer i bakkerne trækker dagslys ind i de katedralagtige parkeringsrum, så det føles trygt at stille sin cykel fra sig såvel på en mørk vintermorgen som i en sen eftermiddagstime.

På toppen af bakkerne er der desuden skabt siddepladser, så man kan samles til forelæsninger eller andre arrangementer, ligesom pladsens kuperede udformning fungerer som vindfang for den vind der ofte blæser op gennem Amager Fælled.  

Hele den smukke plads er på alle måder udført med øje for opholdskvaliteter og de mange rekreative muligheder det nye byrum indeholder.

A.P. Møller Fonden har støttet etableringen af pladsen med 70 mio. kr.

LÆS MERE OM PROJEKTET