Frelsens Hær og Tønder Kommune

Unikt partnerskab støtter udsatte familier med ’Familieværkstedet’ i Tønder

I Familieværkstedet kan udsatte familier mødes til bl.a. leg, fællesspisning og undervisning. Her en donation af perler og legesager til det nyåbnede tilbud. Foto: Frelsens Hær

Komplekst og uoverskueligt. Sådan beskriver mange udsatte familier det offentlige system, hvor de oplever at løbe panden mod muren med praktikker, jobforløb og indsatser, de ikke magter. Et nyt samarbejde mellem Frelsens Hær og Tønder Kommune vil gå andre veje for at støtte socialt udsatte familier.

Mindre farlig
Sårbare og udsatte familier i Tønder Kommune har fået 400 m2 at mødes i, efter at Familieværkstedet i vinteren 2021 er åbnet i en fredet ejendom midt i Tønder.

Familieværkstedet har til huse i en fredet ejendom midt i Tønder. Foto: Frelsens Hær

Med det femårige projekt ’Familieværksted i Tønder Kommune’ vil Frelsens Hær og Tønder Kommune sammen forbedre en tidlig indsats, stabilisere og støtte 125 udsatte forældre og 125 børn, hjælpe forældrene i job eller uddannelse og sikre, at familierne kommer videre i et bæredygtigt spor. Fokus er på hele familiens trivsel, og projektet falder derfor ind under Støttefondens fokusområde ’Udsatte familiers bæredygtighed’.

Forventningen er, at Frelsens Hær – som humanitær organisation – kan opbygge en tillidsfuld relation til familierne og hjælpe dem med at tro på, at de godt kan selv, og at forældrene magter et job. Frelsens Hær kan samtidig åbne en lidt mindre farlig dør til kommunen, hvor der er mere hjælp at hente. Tidligere indsatser skal samles i en fælles plan, og familien og dens styrker skal sætte dagsordenen.

I et åbent tøjrum kan familier forny garderoben gratis. Foto: Frelsens Hær

”Vi er ikke myndighed, og så er vi fleksible i vores tilgang til familien. Vi kan bedre tilrettelægge det. Hvis de har brug for en sms om morgenen for at komme afsted på jobpraktik, så kan vi gøre det … Om eftermiddagen kan vi være dem, der lige skriver”, fortæller projektleder Astrid Christensen. ”Vi kan være brobyggere mellem familien og det offentlige system. … Vi kan hjælpe dem med at komme tilbage for bordenden i deres eget liv”.

Et godt sted at være
I de nye lokaler vil de udsatte familier mødes regelmæssigt til fx leg, hygge, fællesspisning og undervisning. ”Det kan være alt fra, ’hvordan får jeg en bedre struktur i mit hjem’ til, ’hvordan passer jeg på min teenager, når teenageren skal i bylivet’”, forklarer Astrid Christensen. I lokalerne vil der også være rum til samtaler, økonomisk rådgivning, bisidderhjælp, lektiehjælp, voksencafe, jobcafe og ungecafe.

Der er også rum til samtaler, økonomisk rådgivning og bisidderhjælp i lokalerne. Foto: Frelsens Hær

Det uforpligtende netværk og fællesskab med andre familier, ansatte og op til 30 frivillige skal give de udsatte familier et vigtigt holdepunkt, nogen at spejle sig positivt i og løfte deres trivsel. ”Det er ikke atypisk, at en familie kommer her 3-4 gange i ugen og modtager støtte og hjælp i hverdagen”, lyder det fra Astrid Christensen.

Målet er, at de udsatte familiers trivsel kommer på højde med landsgennemsnittet, at børnene kommer mere i skole, og at alvorlige problemer hos dem halveres. Samtidig skal mindst ¼ af de voksne i arbejde eller uddannelse, og kommunens udgifter skal falde med 25 %. Partnerskabet håber også, at andre vil lade sig inspirere af samarbejdet mellem det offentlige og civilsamfundet.

Redaktionen afsluttet marts 2021

FAKTA

PROJEKT: Familieværksted i Tønder Kommune
ORGANISATION: Frelsens Hær og Tønder Kommune
PERIODE: 2020-2025
OMFANG: 125 udsatte forældre og 125 børn
STØTTE: 10.783.500 kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond
ANDEN STØTTE: Tønder Kommune 1.840.000 kr.

DET SOCIALE INITIATIV

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område over en femårig periode. Initiativet rettede sig mod at få flere udsatte borgere i uddannelse og arbejde, bryde med den negative sociale arv hos børn og unge og forbedre de fysiske rammer for socialt udsatte borgere.

Læs mere om Det sociale initiativ