Familien på vej

Projekt skaber nye veje til at bryde den negative sociale arv

Det kan være svært at navigere i det kommunale system for udsatte familier, og det vil Jammerbugt Kommune ændre på med nye, tværgående samarbejder. Foto: Colourbox.dk

Jammerbugt Kommune har mange familier, der sidder fast i en negativ social spiral. Uddannelsesniveauet ligger under landsgennemsnittet, mange lever på offentlig forsørgelse, og et stort antal børn har en sag i kommunen.

Familierne har derudover svært ved at navigere i det kommunale system og se sammenhængen mellem forskellige indsatser, som ellers skulle være en hjælp.

Kommunen vil derfor udvikle en ny praksis med fokus på sammenhængende, fleksible og helhedsorienterede indsatser, der er tilpasset den enkelte families ønsker og behov. Det skal sikre, at udsatte familier får den rette hjælp til selvhjælp, og at børnene får øget deres chancer for at få et godt liv med uddannelse og arbejde.

Et opgør med silotænkning
Jammerbugt Kommune ønsker at gøre op med den traditionelle silotænkning og i stedet skabe en samarbejdsstruktur, der går på tværs af forvaltninger, virksomheder, borgere og civilsamfund. Parterne skal i fællesskab løfte opgaven med at styrke udsatte familier. Det skal sikre, at det i højere grad bliver muligt at møde familiernes behov, så de får styrket deres evner til at lægge langsigtede strategier og skabe en tryg ramme for deres børn.

Et af projektets mål er at løfte børnenes trivsel og udvikling markant. Foto: Colourbox.dk

Målet er, at forældrene opnår større tilknytning til arbejdsmarkedet, og at der sker et markant løft af børnenes trivsel og udvikling. Mindst 10 familier skal få det så meget bedre, at en igangværende børnesag kan afsluttes, og at mindst én af forældrene er blevet i stand til at håndtere et job.

Indsatsen ligger inden for Den A.P. Møllerske Støttefonds fokusområde ’Udsatte familiers bæredygtighed’, og kommunen har fået 10,6 mio. kr. til at afprøve indsatsen og dokumentere dens effekt.

Tætte relationer og tværgående familieteams
Hver familie bliver tilknyttet et tværfagligt familieteam, som er sammensat efter familiens specifikke behov. Det gør det muligt at lave en sammenhængende indsats, der er skræddersyet til den enkelte familie.

Familien er som noget nyt selv med til at bestemme, hvem de har som samlende kontaktperson, og det behøver ikke være en kommunalt ansat medarbejder. Kontaktpersonen kan også være fra en lokal socioøkonomisk virksomhed eller en fritidsforening, afhængigt af hvem familien har den bedste relation til. Jammerbugt Kommune har status som frikommune og kan derfor afprøve nye former, som normalt kan være juridisk vanskelige at gennemføre.

Samtænkning og udvikling af metoder
Indsatsen henter blandt andet inspiration fra samarbejdsmodellen ’Relationel Koordinering’, den evidensbaserede metode ’Signs of Safety’ og viden om udsattes veje til job fra ’Beskæftigelsesindikatorprojektet’ (BIP). Samtidig bliver der gjort plads til at udvikle nye metoder og tænke i nye veje.

Evaluering og forankring
Aalborg Universitet følger indsatsen og står for at evaluere, hvilken effekt den har for såvel de enkelte familier som for kommunen.

Kommunen forventer, at indsatsen fører til besparelser på tværs af forvaltninger, sådan at den trods en indledende investering bliver økonomisk bæredygtig på længere sigt. Målet er, at indsatsen efter projektperioden vil kunne videreføres uden eksternt finansieringsbehov.

Læs slutevaluering

FAKTA

PROJEKT: Familien på vej
ORGANISATION: Jammerbugt Kommune
OMFANG: 45 udsatte familier
PERIODE: 2018-2021
STØTTE: 10,6 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond
EGENFINANSIERING: 7 mio. kr.
SE MERE: Jammerbugt Kommune

DET SOCIALE INITIATIV

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område over en femårig periode. Initiativet rettede sig mod at få flere udsatte borgere i uddannelse og arbejde, bryde med den negative sociale arv hos børn og unge og forbedre de fysiske rammer for socialt udsatte borgere.

Læs mere om Det sociale initiativ