Stiprojektet GudenåStien – fra kilde til fjord

Gudenåen. Foto: Silkeborg Kommune

GudenåStien – fra kilde til fjord er et 170 km langt stiforløb, der snor sig fra udspringet ved Tinnet Krat i Vejle til udløbet i Randers Fjord.

Med projektet skal store dele af den eksisterende sti langs Gudenåen udbedres samtidig med, at der etableres sti på de 50 km af strækningen, hvor man i dag ikke kan færdes.

Ambitionen er at give vandrere og naturinteresserede en sammenhængende og helt særlig naturoplevelse langs Danmarks længste vandløb og gennem et af Danmarks mest varierede istids- og kulturlandskaber.

Projektet omfatter også formidling langs Gudenåen og faciliteter såsom bænke, madpakkehuse og toiletter.

Det samlede stiforløb forventes at kunne stå færdigt i 2025.

Tags

FAKTA

PROJEKT: Stiprojektet GudenåStien – fra kilde til fjord
ORGANISATION: Projektet er et samarbejde mellem Hedensted Kommune, Horsens Kommune, Skanderborg Kommune, Viborg Kommune, Favrskov Kommune, Randers Kommune, Vejle Kommune, Silkeborg Kommune og Naturstyrelsen
STØTTE: Op til 15 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden
ANDEN STØTTE: 15 mio. kr. fra Nordea-fonden. Kommunerne bidrager med cirka 27,6 mio. kr.
PERIODE: 2022-2025
LINK: oplevgudenaa.dk