Hjælp til selvhjælp i Nuuk

Kofoeds Skole er på få år blevet et velbesøgt tilbud for socialt udsatte i Grønland

På Kofoeds Skole lægger alle en arbejdsindsats i hverdagen. Det giver en oplevelse af at have færdigheder, eksempelvis er mange af eleverne gode kunstnere. Foto: Leiff Josefsen

Hjemløse og andre socialt udsatte har siden 2016 haft mulighed for at blive elever på Kofoeds Skole i Grønlands største by Nuuk, og det tilbud benytter cirka 200 grønlændere om året. På skolen får de støtte til at skabe sig et bedre liv og få et pusterum i en ofte kaotisk hverdag.

”Her kan nogen lide mig”
En af skolens elever er 62-årige Levi Martinsen. Han har været hjemløs i 20 år og tilbringer natten på et nødherberg, hvor han deler værelse med fem andre hjemløse mænd. Nødherberget er kun åbent om natten, og for Levi Martinsen er Kofoeds Skole et kærkomment opholdssted i dagtimerne. ”Jeg begyndte at komme her et år efter, at skolen blev startet, og jeg kan rigtig godt lide at være her”, fortæller han.

Kofoeds Skole i Nuuk åbnede i 2016. Foto: Leiff Josefsen
Cirka 200 mennesker bruger skolens tilbud om året. Foto: Leiff Josefsen
I de tre værksteder fremstiller eleverne forskellige produkter. Foto: Leiff Josefsen
Der er også en butik, hvor produktionen sælges. Foto: Leiff Josefsen
Skolen kan give et pusterum i en ofte kaotisk hverdag. Foto: Leiff Josefsen
Skolens bærende princip er at hjælpe eleverne til selvhjælp. Foto: Leiff Josefsen
Seks medarbejdere er med til at drive den selvejende institution. Foto: Leiff Josefsen
Hjemløse elever kan opbevare personlige ejendele i et skab på skolen. Foto: Leiff Josefsen

Levi Martinsen er musiker og arbejdede i mange år som kranfører om dagen og spillede på værtshuse om aftenen. Men et stort alkoholforbrug kostede både bolig, job og hans elskede musikinstrumenter. På Kofoeds Skole kan han spille musik igen, fortæller han. Skolen har et keyboard, som han elsker at spille på, og han akkompagnerer, når skolens kor øver og er ude at optræde. Han er også flittig gæst, når der er foredrag på skolen. ”Jeg har lært meget på Kofoeds Skole om at begå mig i tilværelsen, og her kan jeg mærke, at nogen kan lide mig. Og så kan jeg få lov at spille musik”, siger han med smil i øjnene.

At opleve hjemløshed i Grønland er ret voldsomt, selv for en erfaren herre som mig, der har arbejdet med hjemløshed i over 25 år.
Robert Olsen, forstander Kofoeds Skole

Rystende vilkår
Levi Martinsen er en af cirka 350 fortrinsvist hjemløse, der indtil nu har opsøgt Kofoeds Skole i Nuuk. Skolen er en afdeling af Kofoeds Skole, som blev stiftet i København tilbage i 1928 for at hjælpe socialt udsatte til at hjælpe sig selv, og som i dag har afdelinger i København, Aarhus, Aalborg og desuden datterskoler i ni central- og østeuropæiske lande. At åbne en afdeling i Nuuk var et naturligt skridt, fortæller Kofoeds Skoles forstander, Robert Olsen: ”Der manglede tilbud til socialt udsatte i Nuuk af den type, som vi tilvejebringer: Mad, rådgivning, aktivering og en daglig arbejdsrutine, og vi havde i forvejen stor erfaring med at arbejde med udsatte grønlændere i Danmark”.

For elever, som er hjemløse, er skolen et kærkomment opholdssted i dagtimerne. Foto: Leiff Josefsen For elever, som er hjemløse, er skolen et kærkomment opholdssted i dagtimerne. Foto: Leiff Josefsen

Afdelingen i Nuuk blev etableret med støtte fra A.P. Møller Fonden og flere andre fonde, som også sikrede driften de første tre år. I dag er det en selvejende institution, som får lønninger til de seks medarbejdere og øvrige driftsomkostninger betalt af kommunen Sermersooq, hvor Nuuk ligger.

Skolen i Nuuk giver socialt udsatte grønlændere en hjælp, de ikke tidligere kunne få, og har desuden skabt debat i Grønland om de vilkår, som hjemløse og andre socialt udsatte grønlændere lever under, vurderer Robert Olsen. ”At opleve hjemløshed i Grønland er ret voldsomt, selv for en erfaren herre som mig, der har arbejdet med hjemløshed i over 25 år. Nogle sover eksempelvis i årevis i telte i fjeldet omkring Nuuk, hvor temperaturen nogle gange er minus 30 grader”.

Kofoeds Skole i Nuuk er åben for alle, der er fyldt 18 år og ædru. Åbningstiden er klokken 8-15 på hverdage. Natten tilbringer mange af skolens elever på et af Nuuks to nødherberger eller i en containerby for hjemløse i udkanten af byen, og mange har ikke andre personlige ejendele end dem, de vælger at få opbevaret i et lille, aflåst rum i et metalskab på Kofoeds Skole.

Samvær giver velvære
Køkkenet er skolens hjerte, forklarer Gudmundur Thorsteinsson, også kaldet Gujo. Han har ledet skolen fra første færd.

 Køkkenet er skolens hjerte og arbejdsplads for en del af eleverne. Foto: Leiff Josefsen Køkkenet er skolens hjerte og arbejdsplads for en del af eleverne. Foto: Leiff Josefsen

En af hans første beslutninger var, at skolen skulle have et køkken og en kok. Et varmt måltid mad og at spise sammen med andre giver velvære og en ro, som eleverne sjældent oplever uden for skolen.

Skolens bærende princip er at hjælpe eleverne til at tage ansvar for deres eget liv. Derfor skal alle levere en arbejdsindsats i hverdagen. Nogle hjælper i køkkenet, andre gør rent og sorterer det tøj, som indbyggere i Nuuk donerer i store mængder. Huset rummer også tre værksteder, hvor eleverne fremstiller produkter, som sælges fra skolens butik: Indtægterne går ind på en elevkonto. ”De fleste af vores elever har ikke et arbejde og har mistet deres selvværd. Her gør de en forskel og oplever, at de har færdigheder, eksempelvis er mange dygtige kunstnere. Vores elever bliver bedre til at hjælpe sig selv af at komme her”, siger Gujo.

Svær vej tilbage
Skolen opsøges af både mænd og kvinder, de fleste elever er dog mænd. Hovedparten har eller har haft et stort forbrug af alkohol og hash, forklarer Gujo. 

For nogle bliver skolen en vigtig trædesten til arbejdsmarkedet. Foto: Leiff Josefsen For nogle bliver skolen en vigtig trædesten til arbejdsmarkedet. Foto: Leiff Josefsen

Mange døjer desuden med psykiske lidelser, har været udsat for overgreb og har voldsomme traumer. Dem er medarbejderne ikke uddannet til at løse, men eleverne kan få rådgivning hos skolens socialrådgiver og hjælp til at komme i den rette behandling. Gujo vurderer, at skolen giver sine elever en bedre livskvalitet.

For nogle er skolen også en vigtig trædesten ud af livet som hjem- og arbejdsløs, og Gujo drømmer om, at skolen kan blive endnu bedre til at støtte elever på vej tilbage på arbejdsmarkedet. Han ville gerne kunne tilbyde dem en udslusningsbolig. Det ville blandt andet gavne 41-årige Benjamin Erngsen. Han har med støtte fra skolen fået job på et rederi, hvor han laster og losser containere. Det er aften- og natarbejde, så Benjamin Erngsen har brug for at sove om dagen, men det er ikke muligt på det nødherberg, hvor han bor. Så han sidder tit i en sofa på Kofoeds Skole og får en lur. ”Når vores elever kommer ud af misbrug og i job eller uddannelse, har de stadig brug for støtte i en periode. Ellers er det let at falde tilbage i gamle vaner”, fortæller Gujo.

Redaktionen afsluttet oktober 2019

Tags

Sociale indsatser