Renbæk Statsfængsel

Med Renbæk Statsfængsels nye multihus har de 160 indsatte fået et nyt værested. Foto: Jens Lindhe
Den 37 meter lange bygning er enkel og uprætentiøs i lærketræ med mørkegråt zinktag. Foto: Jens Lindhe
Indenfor kan fænglets præst nu holde andagt i kirkelokalet i den ene ende af bygningen. Foto: Jens Lindhe
Med bygningens mange muligheder for aktiviteter er håbet, at det også vil forberede de indsatte til livet efter afsoning. Foto: Jens Lindhe

Med en nyopført bygning har Renbæk Statsfængsel fået en kirke og et forsamlingshus. Bygningen er gjort mulig med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond. 

Formålet med bygningen er at give de 160 indsatte et rum, som kan danne ramme for samvær, og hvor man uformelt kan være fælles om film- og musikarrangementer, holde studiekredse og familiesammenkomster eller bare slå sig ned med en bog, drikke kaffe og tale med andre. Bygningen huser desuden et bibliotek, toiletter, et fuldt udstyret køkken og en minibolig med værksted, som eventuelt kan bruges til arbejdsophold for kunstnere.

Erfaring viser, at kirkelokaler i landets fængsler skaber positive miljøer, som medvirker til at socialisere de indsatte, og efter al sandsynlighed støtter dem til en bedre fremtid, når de forlader fængslet.

Tags

Byggeri og restaurering Grænselandet Kunst og kultur