Med Renbæk Statsfængsels nye multihus har de 160 indsatte fået et nyt værested. Foto: Jens Lindhe

Den 37 meter lange bygning er enkel og uprætentiøs i lærketræ med mørkegråt zinktag. Foto: Jens Lindhe

Indenfor kan fængslets præst nu holde andagt i kirkelokalet i den ene ende af bygningen. Foto: Jens Lindhe

Med bygningens mange muligheder for aktiviteter er håbet, at det også vil forberede de indsatte til livet efter afsoning. Foto: Jens Lindhe

Renbæk Statsfængsel

Med en nyopført bygning har Renbæk Statsfængsel fået en kirke og et forsamlingshus. Bygningen er gjort mulig med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

Formålet med bygningen er at give de 160 indsatte et rum, som kan danne ramme for samvær, og hvor man uformelt kan være fælles om film- og musikarrangementer, holde studiekredse og familiesammenkomster eller bare slå sig ned med en bog, drikke kaffe og tale med andre. Bygningen huser desuden et bibliotek, toiletter, et fuldt udstyret køkken og en minibolig med værksted, som eventuelt kan bruges til arbejdsophold for kunstnere.

Erfaring viser, at kirkelokaler i landets fængsler skaber positive miljøer, som medvirker til at socialisere de indsatte, og efter al sandsynlighed støtter dem til en bedre fremtid, når de forlader fængslet.

FAKTA

PROJEKT: Opførelse af kirke/forsamlingshus
STED: Renbæk Statsfængsel, Skærbæk
PERIODE: 2013-2014
ARKITEKT: Entasis
TØMRER/SNEDKER: Gånsager Tømrer og Snedkerforretning
BYGHERRE: Kriminalforsorgen, Renbæk Statsfængsel
STØRRELSE: 375 m2
STØTTE: 12,54 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond
ANDRE PROJEKTER: I 2010 støttede Den A.P. Møllerske Støttefond renoveringen af Midtjylland Statsfængslets trækirke opført 1949-51 (Nr. Snede) med 600.000 kr.
SE MERE: Entasis