Renbæk Statsfængsel

I Renbæk Statsfængsel danner en smuk, ny bygning rammen om aktiviteter, som kan socialisere de indsatte og forberede dem til livet efter afsoning

Med Renbæk Statsfængsels nye multihus har de 160 indsatte fået et nyt værested. Foto: Jens Lindhe
Den 37 meter lange bygning er enkel og uprætentiøs i lærketræ med mørkegråt zinktag. Foto: Jens Lindhe
Indenfor kan fænglets præst nu holde andagt i kirkelokalet i den ene ende af bygningen. Foto: Jens Lindhe
Til hverdag er køkkenområdet med brændeovn ramme om uformelt samvær. Foto: Jens Lindhe
Høje sorte vægge kan foldes til side, så det store rum kan samles til ét eller adskilles afhængig af, hvad der skal foregå.Foto: Jens Lindhe
En anden fleksibel løsning er muligheden for at gemme kirkens lille orgel i væggen. Foto: Jens Lindhe
Der er også blevet plads til et bibliotek, hvor man kan slå sig ned med en bog og udsigt til de grønne omgivelser. Foto: Jens Lindhe
Statsfængslets egne værksteder har sammen med den lokale entreprenør leveret mange elementer til byggeriet. Foto: Jens Lindhe
Med bygningens mange muligheder for aktiviteter er håbet, at det også vil forberede de indsatte til livet efter afsoning. Foto: Jens Lindhe

Den første juleandagt, der blev afholdt i Renbæk Statsfængsel, foregik på beskæftigelsesleder Peer Bendtsons kontor. Han spillede selv til, og ud over ham og Rømø-præsten Claus Helsbøl var der kun en enkelt indsat til stede. Næste år var de fire mere. Og året efter igen var holdet vokset endnu en tand, fortæller han. Med den stigende interesse blev pladsen imidlertid for trang, og i de interimistisk indrettede lokaler kunne man ikke rigtig skabe den rette atmosfære. Så ønsket var et rigtigt kirkerum.

Nye muligheder i værested for 160 indsatte

Den bygning, som fængslet indviede i juli i år med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond, råder nu bod på disse forhold. Den er resultatet af et tæt samarbejde mellem præst og beskæftigelsesleder, der delte oplevelsen af, at de 160 indsatte manglede et sted at være.

Som forsamlingshus giver bygningen mulighed for en anden slags samvær end boldbanen og motionsrummets. Foto: Jens Lindhe Som forsamlingshus giver bygningen mulighed for en anden slags samvær end boldbanen og motionsrummets. Foto: Jens Lindhe

Claus Helsbøl savnede et rum til andagt og desuden et kontor til de fortrolige samtaler, han tilbyder alle indsatte, mens Peer Bendtson længe havde ment, at fængslet burde have et forsamlingsrum som ramme for en anden slags samvær end boldbanen og motionsrummets. Et sted, hvor man uformelt kunne være fælles om film- og musikarrangementer, holde studiekredse og familiesammenkomster eller bare slå sig ned med en bog, drikke en kop kaffe og tale med andre.

I kirkelokaler i andre af landets fængsler har fælles morgenbord, andagt om søndagen og cafélignende arrangementer organiseret i samarbejde med de indsatte vist sig at skabe positive miljøer. Erfaringerne er, at det medvirker til at socialisere de indsatte, mens de afsoner, og efter al sandsynlighed støtter det dem til en bedre fremtid, når de forlader fængslet. Noget lignende ville Peer Bendtson og Claus Helsbøl gerne skabe rammer for i Renbæk Statsfængsel.

Behov omsat til arkitektur

Det nye hus imødekommer ønskerne - og mere til. For bygningen, som er tegnet af arkitektfirmaet Entasis, huser også et bibliotek, diverse toiletter, et fuldt udstyret køkken og en minibolig med værksted, som eventuelt kan bruges til arbejdsophold for kunstnere.

Den 37 meter lange bygnings sydside er holdt i glas, ligesom der er store glasflader i begge gavlender. Foto: Jens Lindhe Den 37 meter lange bygnings sydside er holdt i glas, ligesom der er store glasflader i begge gavlender. Foto: Jens Lindhe

Rent arkitektonisk er grundrummet skabt af spærfag på tætstående søjler. Fra gavl til gavl rejser den 37 meter lange bygning sig fra en lavloftet intim bolig i den ene ende til et kubistisk rum til kirkelige handlinger i den anden ende. Imellem boligen og kirkerummet ligger køkkenet, biblioteket og præstens kontor. Entasis har forsøgt at omsætte behov til arkitektur: De høje sorte vægge mellem rummet til de religiøse handlinger og rummet til uformelt samvær kan foldes til side, så rummene samles til ét eller adskilles afhængig af, hvad der skal foregå.

Arkitekternes vision har været at skabe fortrolighed mellem huset og den enkelte person. Det sker blandt andet gennem et simpelt formsprog og det uprætentiøse materialevalg. Bygningen er opført i lærketræ med mørkegråt zinktag. Sydsiden er holdt i glas, ligesom der er store glasflader i begge gavlender. Husets lyse betonelementer er efterbehandlet med voks for at give betonen et blødt reflekterende skær som kontrast til zinktaget og for at skabe dialog med lærketræets gyldne toner. Indvendigt er tagkonstruktionen udformet, så akustikken i det store rum virker behagelig både for gruppesamtaler og dialog på tomandshånd.

Aktiviteter skaber ejerskab

En central pointe med byggeriet har været at inddrage de indsatte i processen både som lærerig aktivering og for at give dem ejerskab til bygningen. Renbæk Statsfængsel driver til daglig en række værksteder, der bl.a. har produceret møbler for Slots- og ejendomsstyrelsen. Sammen med den lokale entreprenør har værkstederne leveret mange elementer til byggeriet. Endvidere har en indsat været heltidsbeskæftiget som tømrerlærling og er i dag fortsat i lære hos firmaet.

Udover andagt og særlige arrangementer er bygningen åben alle dage for afslappet samvær omkring køkkenregionen. Foto: Jens Lindhe Udover andagt og særlige arrangementer er bygningen åben alle dage for afslappet samvær omkring køkkenregionen. Foto: Jens Lindhe

Tilbage står nu at tage multihuset i brug. Planen er at holde andagt regelmæssigt, og bygningen vil alle dage være åben for afslappet samvær omkring køkkenregionen. Men de nye rammer skaber også mulighed for at tilbyde aktiviteter, som fængslet aldrig før har haft.

"Vi tror, at vi kan nå langt, når vi først kommer i gang", fortæller Peer Bendtson. "Vi satser på at lave et kor og tilknytte en sanglærer, så de indsatte selv kan spille og synge". Det spritnye orgel skal også bruges til andet end Bach-præludier, afslører han med smil på læben, for har man først oplevet, hvor vidt orgelmusik spænder, så glider Bach såmænd også ned på et tidspunkt ifølge Peer Bendtson.

Forberedelse til livet efter afsoning

Han er naturligvis spændt på, om alle forventningerne holder vand. Om det bliver, som præsten og han troede, da de gik i gang med projektet. Indretningen af en kunstnerbolig i den ene ende af bygningen er en satsning inspireret af de erfaringer, forfatteren Bech-Nygård gjorde sig i 1950'erne, da han tog ophold i Renbæk Statsfængsel for at samle stof til en roman. Peer Bendtson tror på værdien i den gensidige udveksling a la den, Bech-Nygård oplevede. "Jeg har en drøm om, at der står en billedhugger og hamrer på en sten. Mens han arbejder, går fangerne til og fra og snakker med ham og får måske en oplevelse af, at verden kan se anderledes ud. Dét kan være med til at forberede dem til livet efter afsoning".

Redaktionen afsluttet oktober 2014

Tags

Byggeri og restaurering Grænselandet Kunst og kultur