Veteranhjem i Odense

Nyopført veteranhjem med syv boliger er et tilbud til de cirka 2.400 veteraner på Fyn

Det nye veteranhjem er skræddersyet til de udfordringer, tidligere udsendte kan stå med. Der er f.eks. mulighed for at trække sig lidt tilbage. Foto: Kennett Krebs

Næsten 33.000 danskere har siden 1992 deltaget i internationale missioner. Langt de fleste vender hjem med ny ballast og indsigt. Men for nogle af de udsendte har episoder i konfliktzoner som Eksjugoslavien og Afghanistan betydet alvorlige fysiske skader eller givet psykiske mén. Således udvikler otte procent posttraumatisk stresslidelse (PTSD) flere år efter, de er vendt hjem.

Andre, der har oplevet det samme
Én af dem er Peter Devantier. Noget af det, der har hjulpet ham til at få en god tilværelse igen, er det fællesskab og den støtte, han har fundet i det nye veteranhjem i Odense. Selvom selve bygningen først blev indviet i marts 2019, startede aktiviteterne, herunder veterancaféer, allerede i 2015 i Soldaterhjemmet Dannevirke, som i dag er nærmeste nabo til veteranhjemmet: ”Da jeg vendte hjem fra Sarajevo i 1995, fik jeg travlt med arbejde, og senere fik jeg børn. Men i 2013 gik jeg ned med stress, og min PTSD kom for alvor op til overfladen. Det var psykologen, der nævnte veterancaféerne. Jeg måtte tage tilløb til at tage derhen, for der var mange følelser og stor usikkerhed forbundet med at tage kontakt til Forsvaret igen. Men jeg har ikke fortrudt, og i dag er jeg meget aktiv i huset. Det vigtigste for os er, at du her kan tale med andre, der har oplevet det samme som dig, og at vi har fået et sted, vi kan komme 24 timer i døgnet. Her spørger ingen, hvorfor du er så stille i dag”.

Veteranhjemmet er et mødested og tilbud til alle veteraner om fællesskab. Foto: Kennett Krebs
Den nye trefløjede bygning åbnede i marts 2019. Foto: Kennett Krebs
Husets nabo er Soldaterhjemmet Dannevirke, som en gruppe veteraner her passerer på en walk-and-talk. Foto: Kennett Krebs
Tv-, aktivitets- og opholdsrum tilbyder varierende grad af privathed, så man kan deltage efter behov. Foto: Kennett Krebs
En stor fællesstue med køkken giver plads til samvær og samtale. Foto: Kennett Krebs

Veteranhjemmets daglige leder Hannah Ussing understreger, at det er et mødested for både raske veteraner og dem, der er skadet. Også pårørende er velkomne. Hun har selv været udsendt i to år i en civil mission på Vestbredden, så hun ved, hvordan det er at være ude, men også, hvordan det er at vende hjem og ”føle sig som ’Palle alene i verden’ og ikke rigtigt selv forstå, hvad det er, du har været ude i”.

Et hjem – ikke en institution
De fleste veteraner kommer forbi veteranhjemmet for at få en snak, deltage i aktiviteter eller måske bare være der. Men der er også syv små boliger, hvor man kan opholde sig i en kortere periode, hvis man f.eks. er blevet boligløs eller har behov for at komme hjemmefra for ikke at ødelægge familien.

Syv små boliger giver mulighed for et kortere ophold, hvis en veteran har behov for det. Foto: Kennett Krebs Syv små boliger giver mulighed for et kortere ophold, hvis en veteran har behov for det. Foto: Kennett Krebs

Veteranhjemmet er et supplement til det etablerede system, uddyber Dorte Skov, sekretariatschef i Fonden Danske Veteranhjem, som driver fem veteranhjem rundt om i landet: ”Det er et hjem og ikke en institution, så her foregår ingen behandling. Til gengæld byder vi ind med et fællesskab og kan lytte. Der er forskel på, om du kommer som bruger, eller du bor her. Beboerne kan vi hjælpe med kontakten til det etablerede system og veteranverdenen, ligesom vi kan motivere dem til at lave aftaler. Vi kan også tage med dem, hvis der er behov for det”.

Individuel vurdering
I de situationer, hvor man måske har mistet arbejde, ægtefælle eller kontakten til børn, kommer samarbejdet med Forsvarets veterancenter, kommunernes veterankoordinatorer og de offentlige myndigheder i spil.

I reglen er det veteranen, en af kommunernes veterankoordinatorer eller Forsvarets Veterancenter, der henvender sig til veteranhjemmet for at høre, om der er en ledig bolig. Veteranhjemmet vurderer, om ansøgeren passer i målgruppen. Også længden af opholdet beror på en individuel vurdering, men almindeligvis varer det tre til seks måneder. Erfaringen fra de fire andre veteranhjem er, at et ophold ofte formår at hjælpe beboeren videre, vurderer Dorte Skov.

Det er et hjem og ikke en institution, så her foregår ingen behandling.
Dorte Skov, sekretariatschef i Fonden Danske Veteranhjem

Huset skræddersyet til målgruppen
Etableringen af Veteranhjem Odense er resultatet af en samarbejdsaftale mellem Fonden Danske Veteranhjem, Soldaterhjemmet Dannevirke og Odense Kommune. A.P. Møller Fonden har støttet byggeriet med 9,6 mio. kr.

I den lukkede gårdhave er der bl.a. bålplads, og et shelter er på vej, så man kan sove ude. Foto: Kennett Krebs I den lukkede gårdhave er der bl.a. bålplads, og et shelter er på vej, så man kan sove ude. Foto: Kennett Krebs

Veteranhjemmet er opført som en trefløjet bygning i haven bag Soldaterhjemmet Dannevirke. På den fjerde side er huset afgrænset af en mur med tre gennemgange, så der opstår et indre gårdrum. Inspirationen er netop hentet i de gamle klostermiljøer, fordi den ro og afsondrethed, der prægede dem, er ideel, hvis man er PTSD-ramt.

”Da vi fik muligheden for at skræddersy huset, satte vi os ind i de udfordringer, veteranerne står med, så stedet bedst muligt kan tage højde for dem”, forklarer formanden for byggeudvalget Steen Møller. I den forbindelse har man inddraget både de kommende brugere og erfaringerne fra de andre veteranhjem.

Der er således gjort ekstra meget ud af akustik, så man undgår støj eller pludselige lyde fra f.eks. smækkende døre. På samme måde er huset skærmet af mod indblik. Det giver den oplevelse af tryghed, der er nødvendig.

Udover syv værelser a 10 m2 rummer huset en stor fællesstue med køkkenfaciliteter samt tv-, aktivitets- og opholdsrum med varierende grad af privathed, så man kan trække sig tilbage. Fra fællesstuen er der udgang til en lukket gårdhave, som veteraner er i gang med at indrette med bålhytte og et shelter, så man kan sove ude.

Bygger på frivillige
Den eneste lønnede medarbejder er den daglige leder, mens aktiviteterne drives i samarbejde med brugerne og frivillige.

Der er allerede gang i en del aktiviteter med bl.a. en ugentlig spilleaften. Foto: Kennett Krebs Der er allerede gang i en del aktiviteter med bl.a. en ugentlig spilleaften. Foto: Kennett Krebs

Allerede kort efter åbningen er flere end 20 frivillige i gang. Nogle af dem er selv veteraner. Målet er langsomt at nå op på 40 frivillige. I takt med, at antallet af frivillige øges, bliver også alle værelser taget i brug, ligesom der bliver søsat nye aktiviteter. ”Veteranerne har allerede gang i løbehold, walk-and-talk, en spilleaften og en ugentlig maddag”, tilføjer Dorte Skov.

Odense Kommune er meget engageret i projektet, ligesom de øvrige fynske kommuner bakker op og henviser veteraner og pårørende, fortæller Steen Møller, der frem til 2017 var rådmand i Odense: ”Kommuner må ikke drive veteranhjem. Men veteranhjemmet kan understøtte de opgaver, kommunen har med at hjælpe borgerne. Veteranhjemmet er et fagligt godt tilbud, og der er i dag tæt samarbejde med kommunens veterankoordinator”.

Det er gratis at benytte eller bo på veteranhjemmet, der drives med midler fra Fonden Danske Veteranhjem og Forsvarsministeriet. Kommunerne skal således ikke betale for, at veteranerne bor der.

Redaktionen afsluttet april 2019

Tags

Byggeri og restaurering Sundhed