Louisiana erhvervede A Closer Grand Canyon i 2007. Foto: Louisiana Museum of Modern Art © David Hockney

Med maleriet fik museet et enestående værk til samlingen. Foto: Louisiana Museum of Modern Art © David Hockney

Panoramaet er en fortolkning af et landskab i Arizona. Foto (detalje): Richard Schmidt / Louisiana Museum of Modern Art © David Hockney

Maleriet har været ophængt i forskellige sammenhænge, her i 2011. Foto: Louisiana Museum of Modern Art © David Hockney

A Closer Grand Canyon

I 2007 kunne Louisiana erhverve sig kunstværket A Closer Grand Canyon af den britiske billedkunstner David Hockney. Det over 14 kvadratmeter store maleri fra 1998 (205,5 x 744 cm) består af 60 mindre lærreder, malet enkeltvis og derefter kombineret i et sammenhængende panoramisk motiv. 
De 60 felter er indbyrdes forskellige, nogle nærmer sig det abstrakte, mens andre er yderst konkrete i deres figurative billedsprog. I fællesskab udgør felterne et indeks over kunstnerens karakteristiske udtryksmåder, som man finder dem i hans andre værker, fra prikker, skravering og strøg til mætning og konturering.

I David Hockneys kunstneriske fortolkning af det amerikanske landskab changerer farvepaletten fra dybrød, brun og orange over pink og gul-beige til et utal af grønlige nuancer. Farvevalget underbygger oplevelsen af terrænets vekslende former, dets niveauforskelle og helt ubegribelige afstande.

Med erhvervelse af A Closer Grand Canyon har Louisiana ikke blot fået et enestående værk og hermed indfriet sine ambitioner om, at markante udstillinger skal sætte sig spor i samlingen. Værket giver også kunstmuseet nye muligheder – Qua David Hockneys internationale renommé og billedets status af hovedværk er det attraktivt for andre museer at have kortvarigt til låns i forbindelse med relevante udstillinger. Til gengæld for udlånet kan Louisiana låne kunst hjem til museet og ad den vej tilbyde sine mange gæster at stifte bekendtskab med værker og kunstnere, der ikke tidligere har været udstillet på museet.

Det over 14 kvadratmeter store maleri fra 1998 måler næsten 7,5 meter i længden og er godt 2 meter højt. Foto: Richard Schmidt / Louisiana Museum of Modern Art © David Hockney

Om David Hockneys værk A Closer Grand Canyon, 1998:
Olie på 60 lærreder (a 40,6 x 61 cm), s
amlet mål 207 x 744 cm
© David Hockney, Louisiana Museum of Modern Art

FAKTA

PROJEKT: Anskaffelse af ‘A Closer Grand Canyon’
KUNSTNER: David Hockney, f. 1937 Bradford, England
PERIODE: 2007
BEVILLINGSHAVER: Louisiana, Humlebæk
STØTTE: 31 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden
STØRRELSE: 14 m2 (ca. 2 x 7 m)
LÆS MERE: Louisiana Channel