Tøjhusmuseet

Ny udstilling på Tøjhusmuseet er en kulturhistorisk rejse gennem Danmarks krige fra 1500-tallet til i dag

Tøjhusmuseet slog i 2013 dørene op for den nye, permanente udstilling "Danmarks krige". Foto: Jens Ammitzbøl Lauridsen
Udstillingen strækker sig 160 m gennem museets lange, smukke våbensal. Foto: Jens Ammitzbøl Lauridsen
Den består af 21 fortællinger om Danmarks krige fra 1500-tallet til nutiden. Foto: Jens Ammitzbøl Lauridsen
Hver enkelt fortælling får autenticitet gennem historiske genstande som fx lægeudstyr. Foto: Jens Ammitzbøl Lauridsen
En hel palet af formidlingstyper inkl. touchskærme giver publikum forskellige indgange til militærhistorien. Foto: Jens Ammitzbøl Lauridsen
Udstillingen understreger, at Danmark er en krigsførende nation og altid har været det. Foto: Jens Ammitzbøl Lauridsen
Ambitionen har været at se krigene i et større perspektiv og forstå deres årsager og konsekvenser. Foto: Jens Ammitzbøl Lauridsen
Fra et snævert våbenhistorisk museum er Tøjhusmuseet således transformeret til et bredere kulturhistorisk museum for militær historie. Foto: Jens Ammitzbøl Lauridsen

"… da jeg gik mellem to rækker senge, råbte en sygeplejer til mig: 'Pas på, vær så venlig ikke at træde på benet der!'…".

I 1864 var den tyske præst W. F. Besser på feltlazaretbesøg i Stenderup lige efter stormen på Dybbøl. Hans beskrivelser af besøget, som citatet stammer fra, indgår i én af de mange fortællinger, som Tøjhusmuseet præsenterer i sin nye, permanente udstilling om "Danmarks Krige".

Slaget ved Dybbøl er for længst gået over i historien som ét af de blodigste i Danmarks militære historie. Men selvom de dramatiske begivenheder udspillede sig for 150 år siden, hører de ikke kun en barskere fortid til. Krigsinvolvering har vist sig at være et blivende vilkår op gennem Danmarkshistorien. Ikke mindst de sidste 20 år, hvor krigens virkelighed er kommet helt tæt på danske familier som følge af vores aktive deltagelse i internationale konflikter.

21 krige

Med nærværet af globale konflikter melder behovet sig for at se tingene i et større perspektiv og forstå krigenes årsager og konsekvenser. Det er den opgave, Tøjhusmuseet har påtaget sig at løfte i sin transformation fra et snævert våbenhistorisk museum til et bredere kulturhistorisk museum for Danmarks militære historie.

"Danmarks krige" fortæller om de krige, der har formet landet geografisk, økonomisk og kulturelt gennem mere end 500 år. Foto: Jens Ammitzbøl Lauridsen "Danmarks krige" fortæller om de krige, der har formet landet geografisk, økonomisk og kulturelt gennem mere end 500 år. Foto: Jens Ammitzbøl Lauridsen

I den nye udstilling, der åbnede i februar 2013 støttet af Fonden, indgår museets fine samlinger nu i 21 forskellige fortællinger om Danmarks krige fra borger- og religionskrigene i 1500-tallets begyndelse til nutidens krige i Afghanistan og Irak - en slags krigskanon, om man vil. Imellem 1500-tallets krigeriske bataljer og nutidens involvering i Irak finder man fortællinger om Store Nordiske Krig (1700-1721), krigene mod England i perioden 1801 til 1814 samt de to store verdenskrige i 1900-tallet. Der er ikke tale om en komplet gennemgang af alle de krige, Danmark har deltaget i, men om historiske punktnedslag i centrale konflikter, som har formet vores land geografisk, økonomisk og kulturelt gennem mere end 500 år.

Udstillingens rygrad

Det er på første etage i Tøjhusets lange, smukke våbensal, den nye udstilling nu strækker sig gennem rummet som en 160 m lang rygrad. Til den ene side løber de 21 krigsfortællinger kronologisk inddelt i tidsafsnit som rygradens hvirvler. Og til den anden side kan de besøgende stifte bekendtskab med et righoldigt udvalg af genstande fra museets samlinger, det være sig kort, uniformer, stridsøkser, hjelme eller forbindingsgrej og alskens tekniske udstyr opstillet, så det styrker fortællingen og autenticiteten ved hver enkelt af de 21 krige.

Et righoldigt udvalg af genstande som hjelme, uniformer, stridsøkser og kort indgår i udstillingens krigsfortællinger. Foto: Jens Ammitzbøl Lauridsen Et righoldigt udvalg af genstande som hjelme, uniformer, stridsøkser og kort indgår i udstillingens krigsfortællinger. Foto: Jens Ammitzbøl Lauridsen

Hvor forskellige Danmarks krige egentlig har været bliver tydeligt, når man bevæger sig ned gennem udstillingen. Nogle varede få måneder, mens andre strakte sig over en hel generation. En del af dem blev udkæmpet på dansk jord eller i danske farvande, mens andre fandt sted på fremmed grund langt fra Danmark. Nogle krige blev ført for at forsvare vores geografiske grænser - andre for at udvide vores territorium eller slet og ret at udbrede vores værdier til andre nationer. Konger har erklæret krig, og staten har gjort det, men dele af befolkningen har også valgt at gribe til våben i situationer, hvor der har været strid om, hvem kongemagten skulle tildeles.

Nogle vil have lyd - andre billeder

Formidlingsformen i "Danmarks krige" er tilrettelagt, så den tager hensyn til, at mennesker oplever udstillinger forskelligt. Nogle er optaget af det rent visuelle og foretrækker den billedbaseret formidling, mens andre ønsker sig et mere tekst- eller lydbaseret format.

Med de forskellige forventninger og behov i baghovedet indeholder udstillingen en palet af formidlingstyper. De spænder fra den nyeste teknologis touchskærme med indbygget interaktivitet over stemningsskabende video- og lydinstallationer til noget så lavpraktisk som informationsplader af træ, der kan anvendes, når man står foran de mange montrer og skal finde ud af, hvad genstandene bag glasset er for nogle.

"Før han endte på tændstikæskerne"

Et gennemgående træk ved formidlingen er udstillingsteksternes udformning. Glem alt om tekstmættede plancher skrevet i en snørklet henvendelsesform. Ambitionen for den nye udstilling har været at omsætte et komplekst stof til noget let forståeligt. Tøjhusmuseet har valgt en stram og mere kortfattet fortælleform med fokus på særlige episoder i det historiske forløb: Tyttebærkrigen i 1788, eksempelvis, eller slaget ved Hemmingstedt i februar år 1500, hvor et omslag i vejret var medvirkende til, at Kong Hans led et sviende nederlag.

Med en stram og kortfattet fortælleform omsættes et komplekst stof til noget let forståeligt. Foto: Jens Ammitzbøl Lauridsen Med en stram og kortfattet fortælleform omsættes et komplekst stof til noget let forståeligt. Foto: Jens Ammitzbøl Lauridsen

I formidlingen gøres rundhåndet brug af autentiske citater hentet fra kilder tæt på begivenhedernes gang, som citatet ovenfor af den tyske feltpræst ved Dybbøl. Førstehåndsberetninger altså, der i sig selv levendegør hændelserne, men yderligere styrkes, når de knyttes sammen med de historiske genstande fra samlingerne, som udstillingens montrer er fulde af.

Stilistisk set formidles de dramatiske fortællinger sine steder også med lune og lavmælt humor, som når det pointeres, at Tordenskjolds bedrifter som øverstkommanderende i den dansk-norske flåde fandt sted, "før han endte på tændstikæskerne". Usædvanligt måske at beskrive fortidens alvorlige krigssituationer med glimt i øjet, men når det gøres i en respektfuld dramatisering, der fungerer indsigtsgivende og samtidig underholder de besøgende uden dermed at tabe enhver krigs tragik af syne, bidrager det faktisk til forståelsen af konflikternes kompleksitet.

På forkant med fremtiden

Tøjhusmuseets nye udstilling understreger med sine 21 krigsfortællinger, at Danmarks militærhistorie er et vigtigt element i vores kulturhistorie og en del af vores nationale identitet. Vi er en krigsførende nation og har altid været det. Med udstillingen er det museets ønske at give krigene og de mennesker, der var direkte involverede eller levede under dem, den plads i vores bevidsthed, de reelt har i vores historie. Og i den lange Våbensal er man på forkant med fremtiden. De to sidste montrer nede for enden er helt tomme som en realistisk påmindelse om, at krige kommer og går uophørligt.

Redaktionen afsluttet februar 2014

Tags

Kunst og kultur