Europa Nostra-pris til Fredensborg Slotshave

Foto: Carsten Ingemann Foto: Carsten Ingemann

Fredensborg Slotshave er netop blevet tildelt ”The European Heritage Award” af den internationale kulturarvsforening Europa Nostra. Prisen gives for den gennemførte restaurering af haven.

Fredensborg Slot og slotshave blev grundlagt i 1720’erne og omlagt i 1760’erne af den franske arkitekt Nicolas-Henri Jardin med inspiration fra den franske solkonge Ludvig d. 14.’s have ved Versailles. Slotshaven forfaldt op gennem 1800-tallet og ind i det 20. århundrede, hvor store dele af haven blev omlagt, og flere af de fine barokhaveelementer blev nedlagt. De mange skulpturer og de store lindetræer i havens alléer blev dog bevaret.

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der modtager prisen. Styrelsen gik i 2009 i gang med et langsigtede restaurerings- og genskabelsesarbejde af slotshaven, som varede frem til 2020. Arbejdet har blandt andet omfattet en genskabelse af havens midterakse, Brede Allé, med 258 lindetræer, en kastanjeallé og 90 nyhuggede skulpturer i sandsten og marmor.

Fredensborg Slotshave får prisen indenfor kategorien ”Bevarelse af kulturarv”.

A.P. Møller Fonden har siden 2009 løbende støttet restaureringen af Fredensborg Slotshave.

Fakta om Europa Nostra-prisen
Europa Nostra-prisen for kulturarv er blevet uddelt siden 1978 og har til formål at fremme Europas kulturarv, så endnu flere får glæde af den. Prisen er opdelt i fire kategorier: Bevarelse af kulturarv, Forskning, Dedikeret service af enkeltpersoner samt Uddannelse og bevidstgørelse.

LÆS MERE OM PRISTILDELINGEN FRA EUROPA NOSTRA