Transformation af Designskolen Kolding. Visualisering: Cubo Arkitekter

Transformation af Designskolen Kolding. Visualisering: Cubo Arkitekter

Transformation af Designskolen Kolding. Visualisering: Cubo Arkitekter

Transformation af Designskolen Kolding. Visualisering: Cubo Arkitekter

Designskolen Kolding

Designskolen Kolding markerer sig nationalt og internationalt som en betydningsfuld og innovativ design- og vidensinstitution.

Designskolens nuværende bygninger, som siden 1998 har dannet ramme om designuddannelsen, er ikke længere tidssvarende og indretningen understøtter ikke den værkstedsorienterede undervisning.

Visionen om at ville være Danmarks og et af Europas førende designuniversiteter, fordrer nye og opdaterede bygningsmæssige rammer. Skolens nuværende bygninger skal derfor fungere som et mere udadvendt læringscenter.

Ønsket er at skabe optimale fysiske rammer for et inspirerende og attraktivt undervisningsmiljø. Som led i transformationen bliver skolens 16 designværksteder placeret mere synligt. Placeringen af værkstederne og studiepladser skal bidrage til at skabe en større integration og bedre muligheder for at arbejde på tværs af uddannelser.

Transformationen har særlig fokus på genanvendelse og bæredygtighed. Således skal alle de eksisterende materialer screenes for, om de kan genanvendes til andre funktioner i bygningen.

Den transformerede bygning er planlagt til at åbne november 2023.

FAKTA

PROJEKT: Transformation af Designskolen Kolding
ORGANISATION: Designskolen Kolding
ARKITEKTER: Cubo Arkitekter
PERIODE: 2019-2023
STØTTE: 20 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond
ANDEN STØTTE: 10 mio. kr. fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og 7 mio. kr. fra Augustinus Fonden
LÆS MERE: Designskolen Kolding