Mønsted Kalkgruber

Nyt stisystem ved Mønsted Kalkgruber åbner for industrilandskab og gør det tilgængeligt for alle

Den nyanlagte landskabsrute løber forbi det gamle kalkværks bygninger og videre ud i industrilandskabet. Foto: Carsten Ingemann

Ved Mønsted Kalkgruber kan man ikke længere kun opleve det omfattende system af underjordiske minegange. Med et nyt system af stier og gangbroer er det overjordiske, kuperede og særegne terræn nu også tilgængeligt for alle – gående såvel som gangbesværede.

Den nye landskabsrute består af en enkel sti i børstet beton, som leder hen til en træbro, der løber langs en stejl skråning ned til kalkgruberne. Undervejs er man i højde med trækroner og har udsigt til grubesøen og hele det vidstrakte åbne kalkbrud. Der er desuden en udsigtsplatform samt et område med borde og bænke, som skal fungere som hvilepladser.

Ruten er udviklet med fokus på, at man som kørestolsbruger kan komme selvstændigt omkring uden at specielle ramper eller lignende tiltag er nødvendigt. Også i selve gruberne er der blevet lavet et stiforløb med fokus på tilgængeligheden.

FAKTA

PROJEKT: Realisering af landskabsplan med tilgængelighedstiltag
STED: Mønsted Kalkgruber, Viborg
PERIODE: 2016-2017
BYGHERRE: Den selvejende institution Mønsted Kalkgruber
LANDSKABSARKITEKT: SCHØNHERR A/S
AREAL: 25.700 m2
ANTAL BESØGENDE: Cirka 65.000 årligt
STØTTE: 2 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden
ANDEN STØTTE: Realdania, Naturstyrelsen, Vanførefonden, Færchfonden, Bevica Fonden, Viborg Kommune og Augustinus Fonden