Mønsted Kalkgruber

Nyt stisystem ved Mønsted Kalkgruber åbner for industrilandskab og gør det tilgængeligt for alle

Den nyanlagte landskabsrute løber forbi det gamle kalkværks bygninger og videre ud i industrilandskabet. Foto: Carsten Ingemann

Den store attraktion ved Mønsted Kalkgruber få kilometer fra Viborg har i årevis været det omfattende system af underjordiske minegange. Det er en oplevelse af de helt sjældne at gå på opdagelse i verdens største kalkmine, hvor nogle lofter er op til 19 meter høje. Dramatisk belysning, lyden af vand, der drypper ned i grundvandssøer, og spor af de mange mænd og kvinder, der arbejdede i minen, er tydeligvis fascinerende for stedets mange besøgende. Læg dertil, at de mørke minegange er overvintringssted for hele fem fredede flagermusarter, blandt andet den sjældne damflagermus, og grubeeventyret er fuldendt.

På ruten kommer man igennem det vidtstrakt åbne kalkbrud med grubesøen. Foto: Carsten Ingemann
En elegant træbro løber langs en stejl skråning ned til kalkgruberne. Foto: Schønherr
Hvile- og udsigtspladser er enkelt og diskret indføjet i ruten. Foto: Carsten Ingemann
Værkets gamle bestyrerbolig fungerer i dag som museum. Foto: Schønherr
Mønsted er verdens største kalkmine og tiltrækker hvert år ca. 65.000 besøgende. Foto: Carsten Ingemann

De overjordiske oplevelser ved Mønsted Kalkgruber er imidlertid mindst lige så fascinerende som de underjordiske, hvad et nyt system af stier og gangbroer gennem industrilandskabet åbenbarer. Det kuperede og særegne terræn er nu tilgængeligt for alle besøgende – unge som gamle, gående som gangbesværede. Landskabsprojektet er blandt andet realiseret ved en donation fra A.P. Møller Fonden.

Kalk – en gammel historie
Mønsted Kalkgruber udgør en enestående industri- og kulturhistorisk fortælling i Danmark. Med indførelsen af kristendommen og behovet for stenkirker begyndte bønder at bryde kalk i området for mindst 700 år siden. Kalken blev brændt og brugt til mørtel, og i en periode på 200 år byggede datidens håndværkere ikke færre end 2.000 stenkirker. Der blev brudt enorme mængder kalk, sidenhen også brugt i landbruget for at regulere jordens surhedsgrad. 

Ansatte ved kalkværkerne i Mønsted i 1911. Foto: Mønsted Kalkgruber Ansatte ved kalkværkerne i Mønsted i 1911. Foto: Mønsted Kalkgruber

Minedriften på stedet var på sit højeste i 1800-tallet, hvor man i 1874 byggede det nu fredede og totalrestaurerede kalkværk med de tre markante skorstene. Jernbanespor med tipvogne løb fra minerne gennem det åbne kalkbrud og op til kalkværket. Kalkværket blev lukket i 1980. I dag kører et lille tog fra kalkværket til minegangene med besøgende nogle måneder af året. "Det er Danmarks stejleste togstrækning med et fald på seks procent", fortæller Per Bugge Vegger, leder af Mønsted Kalkgruber siden 1998.

Kunstigskabt landskab
Den nyanlagte landskabsrute løber fra et nyt parkeringsanlæg gennem gårdspladsen mellem den gamle bestyrerbolig, som nu er et museum, og kalkladen, som nu huser billetsalget. En enkel sti i børstet beton leder til en elegant træbro, der med en passende hældningsgrad løber langs en stejl skråning ned til indgangen til kalkgruberne, hvor tilgængelighed også er i centrum.

Undervejs går man i højde med trækronerne. Foto: Schønherr A/S Undervejs går man i højde med trækronerne. Foto: Schønherr A/S

Man er undervejs i højde med trækroner med udsigt til grubesøen og hele det vidtstrakt åbne kalkbrud. "Man går i et fuldstændig kunstigt landskab", pointerer Per Bugge Vegger. I anlæggelsen af ruten har man prioriteret, at besøgende oplever så mange af det særlige industrilandskabs karakteristika som muligt, fortæller landskabsarkitekt Torben Schønherr fra SCHØNHERR A/S, der har anlagt landskabsruten.

Stien skærer sig gennem høje bunker af kalk- og flintstensaffald, et biprodukt af kalkbrydningen. Undervejs ser man huset, hvor man opbevarede dynamit, som blev anvendt i det åbne kalkbrud. Jordfaldshuller vidner om sammenbrud i de underliggende minegange. Det er umiddelbart et frodigt område med mange træer og planter. Kalkskrænterne har betydning for vækst af sjældne såkaldt kalkyndende planter, mosser og laver, ligesom området er hjemsted for blomsterplanten kratsnerre. På verdensplan forekommer den kun ved Mønsted Kalkgruber og to andre steder i Danmark.

Stierne er prøvekørt
Det nye stisystem og gangbro er lavet, så kørestolsbrugere kan komme selvstændigt omkring, uden at forløbet signalerer handicapvenligt med specielle ramper og lignende tiltag. "Man skal skabe forhold, så folk oplever det samme, uanset hvor godt eller dårligt de går. Det er virkelig vigtigt, at vi oplever, at vi har samme muligheder", fortæller Torben Schønherr.

Alle stiforløb har en hældningsgrad på ca. fire grader. Foto: Schønherr Alle stiforløb har en hældningsgrad på ca. fire grader. Foto: Schønherr

Hældningsgraden på alle stiforløb er omkring fire grader, hvilket er en udfordring i et kuperet landskab med stejle skråninger. I selve gruberne har man også lavet et stiforløb med fokus på tilgængelighed, hvor udfordringen var at arbejde så stille som muligt af hensyn til de fredede flagermus.

Undervejs i projektforløbet har man samarbejdet med Viggo Rasmussen, der som kørestolsbruger har sagt god for det færdige resultat, fortæller Torben Schønherr. Der er lavet en udsigtsplatform og et område med bord og bænke. Begge dele er udformet enkelt og diskret og skal fungere som hvilepladser. "Man skal lave noget, der er smukt. Det har man altid pligt til som arkitekt".

Redaktionen afsluttet april 2018

Tags

Kunst og kultur Landskab