Et nyt tag var nødvendigt for at bevare den historiske herregård fra 1570’erne, der også har fået styrket fundament og udbedret sætteskader. Foto: Jens Lindhe

Med nye publikumsfaciliteter i den restaurerede portbygning står museet klar til at tage imod gæster. Foto: Jens Lindhe

I portbygningen er alle indervægge sat op på lærred og malet i periodens farver. Foto: Jens Lindhe

Alt træværk er nymalet, og bjælker fritlagte. Foto: Jens Lindhe

Også de gamle trappetrin er fritlagt, og balustrene nymarmorerede. Foto: Jens Lindhe

Et nyt professionelt køkken er nu indrettet i portbygningen, så der kan laves mad året rundt. Foto: Jens Lindhe

Restaureringen af bygning og tag sikrer herregården og dens originale interiører for fremtiden. Foto: Jens Lindhe

Selsø Slot

Nyrestaureret tag, gavl og portbygning ruster herregårdsmuseet Selsø til de næste 100 år

Selsø Slot har gennemgået en restaurering, der har indebåret nyt tag, udbedring af sætteskader og styrkelse af gavlen samt gennemgribende restaurering af portbygningen. Museet er således rustet til mange flere års besøg.

Som et levende museum danner Selsø Slot ramme om en række velbesøgte arrangementer, der blandt andet inkluderer herregårdsliv, klassiske koncerter, madarrangementer samt omvisninger.

Med restaureringen har man ønsket at bevare det autentiske udtryk fremfor at rekonstruere er en stor del af slottets originale barokinteriør. Riddersalen fra 1734 er et af landets bedst bevarede barokrum, og danner ramme om de klassiske koncerter.

Renoveringen af taget og gavlen samt de nyindrettede publikumsfaciliteter, kontor, bibliotek og arkiv i portbygningen betyder, at den historiske herregård kan bevares for eftertiden, og museets mange formidlingsaktiviteter i højere grad kan understøttes.

FAKTA

PROJEKT: Renovering af tag, østgavl og portbygning
STED: Herregårdsmuseet Selsø v/ Skibby, Hornsherred
PERIODE: 2013-2017
RESTAURERINGSARKITEKT: Søren Lundqvist, Hillerød
BYGHERRE: Herregårdsmuseet Selsø v/ Den Plessenske Selsø Fond
SLOTTETS OPFØRELSE: 1576-1584
STØTTE: 13,5 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden
SE MERE: Selsø Slot
LIGNENDE PROJEKTER: Siden 1948 støtte til: Broholm Slot (Gudme), Brundlund Slot (Aabenraa), Borreby Gods (Skælskør), Dragsholm Slot (Odsherred), Gl. Estrup (Djursland), Gyldensteen Gods (Bogense), Herregården Odden (Hjørring), Hindsgavl Slot (Middelfart), Holckenhavn Slot (Nyborg), Holmegaard Gods (Næstved), Liselund Gl. Slot (Møn), Rosenholm Slot (Hornslet), Sandbjerg Gods (Als), Søbygaard (Ærø), Tranekær Slot (Langeland) og Vallø Slot