Selsø Slot

Nyrestaureret tag, gavl og portbygning ruster herregårdsmuseet Selsø til de næste 100 år

Et nyt tag var nødvendigt for at bevare den historiske herregård fra 1570'erne, der også har fået styrket fundament og udbedret sætteskader. Foto: Jens Lindhe

Set på afstand forekommer barokherregården Selsø ved Skibby fornem men helt uden krummelurer. Det er en rektangulær, symmetrisk rød munkestensbygning med 13 fag vinduer på hver af de to etager. En bred trappe leder op til hoveddøren. Øverst troner et højt og enkelt sadeltag med røde såkaldte vingeteglsten. Herregården ligger i et naturskønt område tæt på sø, skov og fjord. Man ankommer på eventyrlig vis via en allé, over en voldgrav og gennem en gitterport til selve slotspladsen. Eller man kan tage turen gennem portbygningen, som er en integreret del af anlægget.

Med nye publikumsfaciliteter i den restaurerede portbygning står museet klar til at tage imod gæster. Foto: Jens Lindhe
I portbygningen er alle indervægge sat op på lærred og malet i periodens farver. Foto: Jens Lindhe
Fordums maling er afdækket lag for lag og giver et blik ind i fortiden. Foto: Jens Lindhe
Alt træværk er nymalet, og bjælker fritlagte. Foto: Jens Lindhe
Også de gamle trappetrin er fritlagt, og balustrene nymarmorerede. Foto: Jens Lindhe
I Selsøs originale køkken er historisk madlavning over åbent ildsted en populær aktivitet. Foto: Jens Lindhe
Et nyt professionelt køkken er nu indrettet i portbygningen, så der kan laves mad året rundt. Foto: Jens Lindhe
Den nye tagbelægning består af håndstrøgne, røde vingetegl med særlig dybde i bølgen. Foto: Jens Lindhe
Restaureringen af bygning og tag sikrer herregården og dens originale interiører for fremtiden. Foto: Jens Lindhe

Taget, sydgavlen og portbygningen har været en del af et større restaureringsprojekt, der nu står færdigt. Det enestående herregårdsmuseum, som danner rammen om en vigtig del af det lokale kulturliv, er således rustet til de næste mange års besøg og formidlingsaktiviteter. Nyindrettede publikumsfaciliteter, kontor, bibliotek og arkiv i portbygningen vil understøtte hele herligheden. En donation fra A.P. Møller Fonden har muliggjort projektet.

Træd ind i historien
Det er næsten et under, at Selsø stadig består, for det stod ubeboet og umøbleret hen i næsten 150 år fra 1829 til 1972. I denne periode blev værelserne brugt til diverse dyrehold, såsom fasaner, høns og bistader. Tilmed blev nogle af de smukke gemakker anvendt til kornlager. Staten finansierede et nyt tag i 1940’erne, hvilket formentlig har reddet bygningen fra det totale forfald.

Da huset stod ubeboet, blev der bl.a. holdt fasaner i spisesalen. Her et kig fra riddersalen med de marmorerede paneler. Foto: Jens Lindhe Da huset stod ubeboet, blev der bl.a. holdt fasaner i spisesalen. Her et kig fra riddersalen med de marmorerede paneler. Foto: Jens Lindhe

Den ubeboede herregård undgik til gengæld problematiske moderniseringer og har bevaret en del af stedets originale barokinteriører. En nænsom restaureringsproces har stået på siden 1970’erne, og man ser i dag for eksempel sjældne franske papirtapeter fra slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet og originale vinduespaneler. Restaureringsprincippet har gennem alle årene været at bevare det autentiske udtryk uden at rekonstruere. Mens man går fra rum til rum, er det derfor som at træde ind i historien. Riddersalen fra 1734 er et af landets bedst bevarede barokrum og fremstår komplet med de oprindelige franske spejle, marmoreret træ, overdådig stuk samt farverige vægmalerier af hofmaleren Hendrick Krock.

Taget løfter sig
Taget var medtaget efter mange års manglende vedligehold og led under vandindtrængen samt råd- og svampeangreb i træværket. Et nyt tag var forudsætningen for, at den historiske herregård kunne bevares for eftertiden. Samtidig havde sydgavlen, hvis fundament står på kanten af voldgraven, brug for en kærlig hånd i form af udbedring af sætteskader samt styrkelse af fundamentet.

Det originale loftsrum har fået naturligt lys med teglsten af glas. Foto: Jens Lindhe

Selsøs tag er typisk for 1700-tallet, men loftsrummet er atypisk, fordi det står helt intakt. De fleste loftsrum fra denne periode blev inddraget til beboelse og andre formål, hvorimod Selsø byder på det originale ubrudte rum, de brede og rå gulvbrædder og iøjnefaldende trækonstruktioner. Samtidig med at besøgende kan beskue herregårdens øvrige gemakker, får de nu mulighed for at se et oprindeligt 1700-talsloftsrum. En moderne tilføjelse er et antal teglsten af glas, der lyser rummet op med naturligt lys.

Den nye tagbelægning består af håndstrøgne, røde vingetegl med særlig dybde i bølgen. Hver teglsten er unik, ligesom de oprindelige teglsten fra 1730’erne også ville have været det, og man aner allerede nu, at taget vil patinere smukt, som årene går.

Port til fortiden
Sidste del af den gennemførte restaurering omfatter portbygningen. Her er fundamentet blevet styrket, og hele den ene side af huset er blevet løftet hele 17 centimeter.

Billetsalg er indrettet i et smukt restaureret stuelokale i portbygningen. Foto: Jens Lindhe Billetsalg er indrettet i et smukt restaureret stuelokale i portbygningen. Foto: Jens Lindhe

Alt træværk er nymalet, bjælker og originale trappetrin er fritlagte, og balustrene nymarmorerede. For at finde den helt rigtige farvesætning har man afdækket fordums maling lag for lag. Små eksempler på dette farvearkæologiske arbejde er bevaret og giver et blik ind i fortiden. Alle indervægge i mødelokaler, kontorer, omklædning samt bibliotek og arkiv på første sal er sat op på lærred og malet i periodens farver.

I det ene stuelokale har man indrettet et professionelt køkken, som understøtter en af herregårdens meget populære aktiviteter, nemlig historisk madlavning. Det foregår delvist i det originale køkkenrum i Selsøs kælder over et åbent ildsted og med et 250 år gammelt drejespid. I portbygningens andet smukt restaurerede stuelokale er billetsalg. Hovedbygningen er uden vand, varme og el og derfor lukket i vinterhalvåret, men med det nye køkken vil man fra den kommende sommersæson kunne tilbyde udendørsservering af historiske kager.

Selsø er et levende museum med arrangementer om tidens klædedragter, mad m.m. Foto: Selsø Slot Selsø er et levende museum med arrangementer om tidens klædedragter, mad m.m. Foto: Selsø Slot

Sommerens leben
Selsø er et levende museum. En stor del af året danner det ramme om en række velbesøgte arrangementer, der omhandler herregårdsliv 1730-1830. Der afholdes klassiske koncerter i Riddersalen med plads til 100 gæster og madarrangementer i det store gamle kælderkøkken, hvor alt interiør er velbevaret. Andre arrangementer har fokus på periodens klædedragter og inviterer publikum til sydage, hvor man kan opleve, hvordan datidens skræddere kreerede de store, kostbare kjoler til tidens adelskvinder. Allehelgensaften og 4. maj afholdes særarrangementer foruden løbende omvisninger på slottet og forskellige foredrag. I år har Selsø arrangementet Herskabet kommer i støbeskeen, hvor udklædte rundvisere vil demonstrere, hvordan tjenestefolk stod på den anden ende for at gøre huset klar til herskabets komme.

Arrangementerne henvender sig til børnefamilier, turister og alle med interesse for slots- og kulturhistorie.

Redaktionen afsluttet marts 2018

Tags

Byggeri og restaurering Kunst og kultur