BYENS FÆLLEDPARK, HELE DØGNET, HELE ÅRET

Med en omfattende modernisering inspirerer københavnernes grønne åndehul til leg og bevægelse hele livet

Den 100 år gamle Fælledpark er moderniseret efter borgernes behov i dag - bl.a. med 4.500 m2 skaterpark. Foto: Dansk Beton
11 millioner mennesker besøger årligt parken, og planen for fornyelsen er udviklet i tæt dialog med brugerne. Foto: Ursula Bach
Den 35 meter lange "vævede bro" er en ny genvej over parkens sø, som det ikke tidligere var muligt at krydse. Foto: Ursula Bach
Tårnlegepladsen i Fælledparkens sydlige hjørne er bygget op omkring fem af Københavns kendte tårne. Foto: Ursula Bach
Et gammelt opholdshus på legepladsen er blevet beklædt med hurlumhej-spejle, der begejstrer børn og voksne. Foto: Laura Stamer/MLRP Arkitekter
På den populære Trafiklegeplads kan cyklende børn øve sig på at blive sikre trafikanter med rigtige hajtænder og lysregulering. Foto: Ursula Bach
Parken har fået en helårsfodboldbane af kunstgræs, og op til 1.000 tilskuere kan nu kigge med fra den nye opholdszone rundt langs banen. Foto: Bisgaard Landskabsarkitekter
De høje træer, der kendetegner Fælledparken og skærmer den fra byens trafikårer, er blevet suppleret med nyplantning af 1.000 træer. Foto: Ursula Bach

11 millioner mennesker besøger årligt Fælledparken i hjertet af København og gør brug af den 100 år gamle parks rekreative tilbud udstyret med tæpper, bolde, løbesko eller skateboards. Helt fra parkens anlæggelse i årene 1908-1914 var idéen, at den skulle være til folket med muligheder for sportsudøvelse og afholdelse af større møder og fester. Nu er betingelserne for at benytte det grønne åndehul blevet endnu bedre. Færdiggørelsen af et fornyelsesprojekt på fire år har moderniseret den gamle park, så den langt mere tidssvarende imødekommer borgernes behov, som de ser ud i 2013.

Et af målene for fornyelsen har været, at parken skal inspirere til leg og bevægelse uanset alder og køn. Foto: Ursula Bach Et af målene for fornyelsen har været, at parken skal inspirere til leg og bevægelse uanset alder og køn. Foto: Ursula Bach

I dialog med brugerne

I forbindelse med parkens 100 års jubilæum i 2009 donerede A.P. Møller Fonden 152 millioner til gennemførelse af en fornyelse, som Københavns Kommune kort forinden havde udviklet en omfattende plan for i tæt dialog med parkens brugere. Både for kommunen og Fonden var det afgørende, at parken åbner sig for byen hele døgnet året igennem, samt at den i sin nye form inspirerer til leg og bevægelse uanset alder og køn.

Hjul

Fornyelsen spænder vidt. Den omfatter både eksisterende anlæg og opførelsen af helt nye. En større satsning gælder den gamle Trafiklegeplads, som siden 1972 har været et populært sted for daginstitutioner, skoler og familier til træning af børns motoriske færdigheder. I en miniversion af storbyens gadebillede kan børnene afprøve lysregulerede vejkryds, gøre holdt ved rigtige hajtænder og bevæge sig rundt i en befærdet rundkørsel og herigennem lære trafikreglerne at kende under trygge forhold. Af gode grunde er det 40 år gamle anlæg nedslidt. Derfor har det fået ny asfaltbelægning og er blevet opdateret, så cyklende børn forsat kan øve sig på at blive sikre trafikanter.

Arkitektonisk er skateranlægget åbnet, så aktiviteterne er mere synlige for parkens øvrige brugere. Foto: Ursula Bach Arkitektonisk er skateranlægget åbnet, så aktiviteterne er mere synlige for parkens øvrige brugere. Foto: Ursula Bach

'Hjul' er i det hele taget et tema i den nye Fælledpark, hvor parkens rulleentusiaster på løbehjul, rulleski eller rulleskøjter tilgodeses med en 650 meter asfalteret sti, men hvor især Nordeuropas største skateranlæg gør sig bemærket. Det 4.500 kvadratmeter store areal er udviklet i et samarbejde mellem danske og amerikanske eksperter. Arkitektonisk er det åbnet, så aktiviteterne er mere synlige for parkens øvrige brugere. Selve skaterbanen er støbt i beton med brug af teknikker, der skaber en glat og jævn overflade. Den kan anvendes af forskellige brugere fra street- og baneskatere til bmx'ere og er designet, så den udfordrer både nybegyndere og professionelle skatere.

Brug benene

Gennem årene har det vist sig, at en del af parkens brugere har lyst til at danse under åben himmel. De selvorganiserede dansearrangementer, der har fundet vej til Fælledparken i sommerhalvåret, har været et tilløbsstykke. For at skabe bedre betingelser for de danseglade københavnere er der anlagt en ny 200 kvadratmeter stor danseteaterplads i hjørnet op mod Vibenshus Runddel, hvor man fremover kan lufte danseskoene under bøgetræerne på asfalteret underlag.

En ny oplyst kunstgræsbane gør det muligt for parkens fodboldspillere at træne året rundt. Foto: Ursula Bach En ny oplyst kunstgræsbane gør det muligt for parkens fodboldspillere at træne året rundt. Foto: Ursula Bach

De grundlæggende visioner om at optimere mulighederne for bevægelse i den nye Fælledpark slår også igennem, når det drejer sig om boldspil. Som noget nyt kan parkens fodboldspillere nu træne hele året, efter at den gamle grusbane er skiftet ud med kunstgræs. Plænen er oplyst, så man kan spille efter mørkets frembrud, og op til 1.000 tilskuere kan kigge med fra den nyetablerede opholdszone rundt langs banens kanter.

Og end ikke byens hunde slipper for motion. For de firbenede er den gamle hundegård ved Serridslevvej suppleret med en tilsvarende ved Trianglen. Begge arealer er indhegnet, så hundene kan luftes uden snor på de små motionsbakker og løbestier og grave frit i jorden uden at beskadige parkens øvrige beplantning.

Klatre, gynge, hoppe

Legepladserne har alle dage været en væsentlig bestanddel af Fælledparken. De to ældste ud mod Serridslevvej er begge totalrenoverede med nye aktivitetsområder, der er anlagt ud fra mottoet "fra passiv til aktiv" og omfatter store gynge-, klatre- og hoppefaciliteter samt en række nye baner til boldspil. 

I toppen af Rundetårn (t.h.) kan børn lære om stjernebilleder. Foto: Ursula Bach I toppen af Rundetårn (t.h.) kan børn lære om stjernebilleder. Foto: Ursula Bach

Med Tårnlegepladsen i Fælledparkens sydlige hjørne har parken fået en ny legeplads bygget op omkring fem af Københavns kendte tårne: Vor Frelser Kirke, Rådhustårnet, Rundetårn, Marmorkirken og Børstårnet. I tårnene er indbygget interaktive elementer, som tilbyder forskellige lege- og læringsoplevelser. For eksempel kan man finde stjernebilleder i toppen af Rundetårn. Ved Børstårnets fod breder byens tage sig ud og indbyder til en strabadserende færd fra tagryg til tagryg på jagt efter byens måger og duer, hvis skrig og kurren bliver en del af legen, hvis man berører de store knapper på tagenes sider.

Her er du

Et afgørende mål med moderniseringen har været at gøre det trygt og let at finde rundt. Alle indgangene til Fælledparken, der tidligere forputtede sig lidt i buskadset, er nu åbnet med langt tydeligere markeringer, som i kombination med systematiseret skiltning gør det gennemskueligt, hvor man befinder sig, og hvor man skal hen. Den øgede belysning på stierne med i alt 250 nye lamper sikrer desuden en større tryghed for alle, der har lyst til at færdes i parken i døgnets mørke timer.

Evergreen

Men trods de vidtgående forandringer ligner Fælledparken stadig sig selv. Noget, som også i fremtiden vil blive holdt i hævd for at sikre de oprindelige tanker om parken som ét af byens grønne åndehuller. De høje træer, der i dag er indbegrebet af Fælledparken og markerer de åbne fælleders ydre randzone mod byens hovedtrafikårer, er derfor blevet suppleret med omfattende nyplantning af ikke mindre end 1.000 træer som en sikring af, at der også om 100 år vil være fuldkronede træer at nyde, hvad enten man smider sig på græsset eller foretrækker at motionere iført løbesko og træningstøj.

Redaktionen afsluttet marts 2013

Tags

Parker og haver