Vejen Kunstmuseum

Kunstmuseum får mere udstillings- og magasinplads

Den nye bygning mod øst/venstre har samme proportioner som bygningen mod vest/højre, der i 1940 blev opført som topmoderne bibliotek og i dag er en del af museet. Foto: Steffen M. Søndergaards Tegnestue

Siden 1994 er Vejen Kunstmuseums samling mere end fordoblet, og med de mange nyerhvervelser er pladsen blevet trang. Med en ny tilbygning er der blevet væsentlig mere udstillingsplads, der er kommet bedre publikumsfaciliteter og bedre tilgængelighed og museet har for første gang store specialbyggede magasiner.

Den nye tilbygning fungerer som bindeled mellem den oprindelige museumsbygning fra 1924 og byens gamle biblioteksbygning, som museet overtog i 2000. Den erstatter en gallerigang på 167 m2, så der nu i stedet er 1.000 m2. Udstillingsområderne er fordelt på 500 m2 på to-tre niveauer, mens kælderen i to niveauer rummer publikumstoiletter, magasiner og plads til interne museumsfunktioner. Tilbygningen er en moderniseret version af den byggetradition, som er afspejlet flere steder i Vejen, og er karakteriseret ved røde mursten, hvidt træværk og hvide gesimser.

Med udvidelsen af museet er rammerne for både gæster og samling forbedret markant.

FAKTA

PROJEKT: Opførelse af tilbygning
STED: Vejen Kunstmuseum
PERIODE: 2017-2020
ARKITEKT: Steffen M. Søndergaards Tegnestue, Vejen
BYGHERRE: Vejen Kommune
STØRRELSE: 1.000 m2
STØTTE: 28,6 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden
ANDEN STØTTE: 10 mio. kr. fra Vejen Kommune
SE MERE: Vejen Kunstmuseum