Skibelund Krat

Et fornyet Skibelund Krat står klar til at byde gæster velkommen i de særegne historiske omgivelser

Fra brinken af Skibelund Krat er der en storslået udsigt udover Kongeådalen og videre ud over Sønderjylland. Til venstre ses lidt af Genforeningsstenen fra 1920. Foto: Vejen Kommune

Det første folkemøde i Skibelund Krat uden for Vejen blev holdt på grundlovsdag året efter 1864-nederlaget til Preussen og Østrig, hvor Danmark tabte Sønderjylland syd for Kongeåen. Mange dansksindede vandrede op fra Sønderjylland, datidens tabte land, og ind fra omkringliggende egne til dette naturskønne område for at udtrykke deres nationale tilhørsforhold og kærlighed til Danmark og det danske sprog. Man forstår godt, at de samledes her. Fra brinken af Skibelund Krat er der en storslået udsigt ud over Kongeådalen og videre ud over Sønderjylland. 

Fra 1865 til 1920 kom tusinder årligt til grundlovsmøde i Skibelund Krat. Foto ca. 1900-1910: Askovfotograferne
Det gamle amfiteater har fået ny scene med tidssvarende elinstallationer. Foto: Vejen Kommune
Siddepladser er reetableret efter at have været groet helt til. Foto: Vejen Kommune
Stisystemerne gennem Skibelund Krat er også gjort tydeligere i landskabet. Foto: Vejen Kommune
Gennem seks fortællinger kan man blive klogere på bl.a. mindesten og monumenter. Foto: Storycatcher
Genforeningsstenen fra 1920 sætter symbolsk punktum for rækken af monumenter. Foto: Fotoklubben ISO6600

"Kongeåen ligger mindre end en kilometer herfra, og på den anden side bor sønderjyderne", siger Helge Petersen, formand for Skibelundforeningen. Foreningen blev dannet i 1869 og har til formål at værne om de nationale og folkelige mindesmærker i Skibelund Krat.

Mødestedet for de dansksindede
Fra 1865 til 1920 blev Skibelund Krat det vigtigste mødested for dansksindede i indsatsen for den danske sag syd for Kongeåen. Hvert år arrangerede Skibelundforeningen grundlovsmøder med taler, sang og festligt samvær. Med tiden kom et amfiteater til, og scenen havde netop udsigten til Sønderjylland som bagtæppe. Talerne blev holdt her. "Der er kommet op til 10.000 mennesker. Det viser, hvilke ønsker der var til fortsat at være en del af den danske kultur", fortæller Helge Petersen. Placeret i Krattet er 22 mindesten og monumenter.

Amfiteatret er omkranset af mindesten for dansksindede. Foto: Vejen Kommune Amfiteatret er omkranset af mindesten for dansksindede. Foto: Vejen Kommune

Skibelundforeningen har længe haft et ønske om at renovere og udvikle Skibelund Krat til glæde for lokale og besøgende fra hele landet. Tanken har været at fastholde områdets historiske betydning og åbne for nutidige, rekreative behov. Projektet er realiseret med en donation fra A.P. Møller Fonden.

En ukuelig kreds af mennesker
Går man fra det nærliggende Skibelund Hotel til amfiteateret, er det tydeligt, at Skibelund Krat har fået et løft. Således er det store amfiteaters siddepladser blevet reetableret efter at have været groet helt til. Der er skabt en ny scene med tidssvarende elinstallationer.

'Den Sønderjyske Indgang' er blevet genskabt med en stentrappe op til scenen. Foto: Vejen Kommune 'Den Sønderjyske Indgang' er blevet genskabt med en stentrappe op til scenen. Foto: Vejen Kommune

Til højre for scenen var der tidligere en port, der udgjorde Den Sønderjyske Indgang. Det var denne indgang, folk "sønden å" ofte benyttede til grundlovsmøderne. Porten er nu fjernet, fordi den var ved at styrte sammen, og i dens sted er der skabt en ny indgang med en stentrappe fra stiforløbet i bunden af Krattet. Udformningen er sket med et gammelt postkort fra 1912 som forlæg, fortæller Helge Petersen.

Amfiteateret er omkranset af en række mindesten. De hædrer hver især et menneske, der har gjort en særlig indsats for de dansksindede syd for grænsen. "Det var 56 tunge år, og mindestenene vidner om de involveredes ukuelighed", siger formanden for Skibelundforeningen. Det drejer sig om grundtvigianere og højskolefolk, præster, bønder og industrifolk, der alle har haft betydning for det Danmark, vi kender i dag.

Stor interesse for det sønderjyske
Den store festplads for foden af Skibelund Hotel er genskabt med borde og bænke samt et hjørne til naturlegeplads. Her og ved den nordlige parkeringsplads finder man informationsplancher og -foldere.

Området har også fået en stor festplads igen med borde, bænke og naturlegeplads. Foto: Vejen Kommune Området har også fået en stor festplads igen med borde, bænke og naturlegeplads. Foto: Vejen Kommune

Selvom den store fejring af 100-året for Genforeningen i 2020 er blevet udsat på grund af coronapandemien, er der en betydelig interesse for det sønderjyske, fortæller Helge Petersen. Siden fornyelsesprojektet stod klart i sommeren 2020, har en strøm af besøgende fra lokale kondiløbere til firmature gæstet stedet.

Stenene vender mod syd
I forbindelse med renoveringsprojektet er stisystemerne gennem Skibelund Krat blevet tydeligere i landskabet, og trapperne på skråningerne er blevet renoveret. Omkring foden af nogle af stedets mest markante skulpturer, blandt andet Magnusstenen og Modersmålet, er skabt en ny stensætning. Det betyder, som Helge Petersen udtrykker det, at monumenterne fremstår på en ny og ophøjet måde og understreger, at Skibelund både er et historisk og et kulturhistorisk sted.

Magnusstenen er en af de markante skulpturer, som er blevet fremhævet med en ny stensætning. Foto: Vejen Kommune Magnusstenen er en af de markante skulpturer, som er blevet fremhævet med en ny stensætning. Foto: Vejen Kommune

De fleste mindesten i Skibelund Krater er orienteret mod syd og tjente som inspiration for dansksindede og som en provokation for preusserne. Genforeningsstenen vender mod nord og signalerer, at målet er nået. "Nu behøvede man ikke længere at råbe mod syd. Nu var man kommet hjem", siger Helge Petersen, der selv er sønderjyde.

Lydvandring gennem historien
Som en del af projektet har Vejen Kommune i samarbejde med Skibelundforeningen lavet et website og en app med informationer om Skibelund Krats historie og betydning.

Med en app på mobiltelefonen kan man tage på lydvandring i områdets historie. Grafik: HelleJensen.dk Med en app på mobiltelefonen kan man tage på lydvandring i områdets historie. Grafik: HelleJensen.dk

I forbindelse med fornyelsesprojektet er der etableret wi-fi i Krattet, og med appen på mobiltelefonen kan man gennem seks fortællinger tage på en lydvandring forbi mindesten og monumenter og blive klogere på Skibelund Krats enestående historie. Askov Højskole, Rødding Højskole og Kongeåstien ligger tæt på, og Hærvejen går også lige forbi. "Der er meget, der bliver samlet her. Området er en slags historisk knudepunkt", siger kultur- og turismekonsulent Charlotte Thomsen, der har stået for formidlingsprojektet. De seks fortællinger præsenterer perspektiver fra fagfolk og folk med tilknytning til de historiske højskoler og lægger op til en nutidig refleksion over spørgsmål som national identitet og sprogets betydning.

Redaktionen afsluttet december 2020

Tags

Kunst og kultur Landskab