10 mio. kr. til kommunikationsudstillinger

Du kan besøge en gammel telefonboks i museumscaféen. Foto: ENIGMA Du kan besøge en gammel telefonboks i museumscaféen. Foto: ENIGMA

ENIGMA – Museum for post, tele og kommunikation fik i 2017 ny adresse i Østerbros gamle posthus på Trianglen i København. Siden da har museet haft en fuld skoletjeneste og desuden dannet ramme om samtaler, debat og sharefood-arrangementer. Imens ombygges den gamle bygnings baghus til fra 2021 blandt andet at rumme to nye, permanente udstillinger under titlerne ”Når kommunikation bliver til” og ”Når kommunikation bliver farlig”. A.P. Møller Fonden har støttet tilblivelsen af dem begge med i alt 10 mio. kr.

Som forvalter af vores kommunikationshistoriske kulturarv er ENIGMAs kerneydelse at formidle tele- og posthistorien samt at gøre museets fine samling af historisk kommunikationsteknologi tilgængelig for offentligheden. Men kerneydelsen er også at støtte op omkring kommunikation mellem mennesker, understreger museumsdirektør Jane Sandberg. Derfor er der i de kommende udstillinger skruet op for de involverende elementer, så samtaler, refleksion og idemageri skubbes i gang med henblik på at sætte ”vores gæster i stand til at manøvrere kritisk i et digitaliseret samfund”.

Udstillingen ”Når kommunikation bliver farlig” kommer således til at belyse statsmagters brug af og kontrol med kommunikation både aktuelt og historisk set under temaer som propaganda, fake news, digital masseovervågning, censur, kryptering m.m. Den anden udstilling, ”Når kommunikation bliver til”, vil have fokus på gamle og nye kommunikationsteknologier og her undersøge innovationsånden, opfindelser og kreativitet indenfor kommunikation med lyset rettet mod praktiske løsninger på problemer i konkrete brugssituationer. Gæsterne inviteres til selv at arbejde innovativt med teknologi i udstillingens værksteder, og forhåbentlig forlade ENIGMA med oplevelsen af her at have erhvervet både viden og konkrete færdigheder.

Begge udstillinger inddrager genstande fra museets righoldige samling og udvikles i samarbejde med udstillingsdesignere fra Atelier Bruckner.