28-06-2024

Nyt stort Familiehus i Glostrup skal hjælpe familierne, når børn og unge bliver udskrevet fra psykiatrien

Familiehuset Foto: Region Hovedstaden

Foto: Region Hovedstaden

Nu kan familierne se frem til bedre hjælp, når børn og unge med psykisk sygdom er indlagt og i tiden efter udskrivelsen. Det sker i form af et nyt familiehus i Glostrup, som bliver til virkelighed takket være støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond og den filantropiske forening Realdania på 30 millioner kroner fra hver af bidragsyderne.

For Den A.P. Møllerske Støttefond har det været afgørende at støtte familiernes muligheder for selv at hjælpe deres barn og komme tættere på at leve et almindeligt familie- og arbejdsliv i en hård periode for familien.

I det kommende Familiehus får forældre og søskende en mulighed for at overnatte i et af de 10 familieværelser. Huset skal også danne rammen om mødet med andre familier i samme situation, unge- og forældrementorer, kommunen og frivillige.

Familiehuset skal bygges ved siden af Børne- og ungdomspsykiatriens sengeafsnit i Glostrup.

Det vil koste knap 70 millioner kroner at opføre Familiehuset, hvoraf 60 millioner kroner finansieres af fondenes bidrag, og resten af Region Hovedstaden.

27-06-2024

Vinderen fundet i arkitektkonkurrencen om Domkirkekvarteret i Viborg

Domkirkekvarteret i Viborg Illustration: Marianne Levinsen Landskab

Illustrationer: Marianne Levinsen Landskab

I dag blev det afsløret, at Marianne Levinsen Landskab og en række samarbejdspartnere har vundet konkurrencen om at revitalisere Viborgs historiske Domkirkekvarter.

Domkirkekvarteret i Viborg har en helt særlig plads i Danmarkshistorien. Her blev konger hyldet, herremænd samlet, forbrydere dømt, og med udgangspunkt i den smukke domkirke blev der taget store religiøse beslutninger, der har påvirket hele landet. I de kommende år vil en række af de historiske byrum blive opdateret. Et arbejde som er muliggjort af en donation på 47 millioner kroner fra A.P. Møller Fonden.

Domkirkekvarteret ligger midt i det, der engang var et dramatisk istidslandskab. Vinderforslaget binder kvarterets mange selvstændige by- og haverum sammen og understreger alligevel hver deres særpræg. Gammeltorv og Stænderpladsen vil således stå frem som stedet, hvor byen samles. Med genanvendelse af mange af de materialer, der allerede er i kvarteret, taler historien og bæredygtighedshensyn helt håndgribeligt med.

Projektet vil bidrage yderligere til de markante ændringer i Domkirkekvarteret i Viborg, der udover opdateringen af byrum og pladser også tæller et nyt velkomstcenter til rejsende på hærvejen og åbningen af Viborgs nye bymuseum, Museum Wibergis.

27-06-2024

Nye rammer for formidlingen af møbelarkitekten Hans J. Wegners arbejde i Tønder

Tønder Vandtårn Foto: Museum Sønderjylland

Foto: Museum Sønderjylland

Med et bidrag fra A.P. Møller Fonden på 15,5 millioner kroner får Tønder Museum mulighed for at nytænke samt løfte rammerne for formidlingen af bysbarnet møbelarkitekten Hans J. Wegners arbejde.

I 1995 støttede Fonden moderniseringen af Tønder Vandtårn fra 1902 med henblik på at kunne formidle viden om Hans J. Wegners livsværk. En formidling der tog afsæt i de 37 Wegner-stole, som han selv havde givet til museet – efter eget udsagn hans bedste stole.

Vandtårnet bliver nu atter sat i stand ligesom udsigtsrummet fornys. Formidlingen udvides til de nye rammer i det tilhørende pumpehus, hvor perspektiveringen af Wegners arbejde vil få plads blandt andet i forhold til den vestfrisiske møbelkunst.

Wegners arbejder har siden den oprindelige indretning i 1995 fået endnu større opmærksomhed, og vil fremover kunne ses i sammenhæng med marsklandets kunsthåndværk, hvor det fører linjen frem til det høje, moderne danske niveau for møbelkunst.

Donationen er en central del af en stor modernisering af museet i Tønder, som er en del af Museum Sønderjylland, for i alt 74 millioner kroner. Også Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Tønder Kommune og Museum Sønderjylland bidrager til moderniseringen.

20-06-2024

Tegnestuen ReVærk vinder arkitektkonkurrencen om nyt spejdercenter på Houens Odde

Houens Odde Internationale Spejdercenter Illustration: ReVærk

Illustration: ReVærk

Den aarhusianske tegnestue ReVærk skal tegne KFUM-Spejdernes byggeri ved Houens Odde. Det internationale spejdercenter har modtaget 50 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal til en omfattende fornyelse af centeret, som ligger i unikke rammer ved skov og fjord.

ReVærk blev valgt blandt fire arkitektfirmaer, med et forslag der skilte sig ud i måden bygningerne integrerer sig i det meget varierede landskab ved Kolding Fjord. Idéen om at bygge cirkulært og med synlige konstruktioner gør det muligt at bygge videre og tilpasse funktionerne og udstråler på den måde spejderidentitet – i tråd med formålet med A.P. Møller Fondens donation om at gøre det attraktivt for endnu flere børn og unge at indgå i et aktivt spejderfællesskab.

Projektet omfatter tre bygninger – ‘Skoven’, ‘Mosen’ og ‘Fjorden’ – som hver især tilbyder forskellige funktioner og oplevelser for spejdere og besøgende. Med projektet vil KFUM-Spejderne i Danmark skabe et unikt og tilgængeligt udgangspunkt for, at spejdere, foreninger, skoler og lokale borgere kan møde naturen. De nye bygninger erstatter det eksisterende og nedslidte aktivitetscenter, som siden 1970’erne har været ramme for spejderlejre for tusinder af børn.

18-06-2024

Sådan kommer det nye Kyst- og Lystfiskercenter til at se ud

Kyst- og Lystfiskercenter i Assens Illustration: 3XN/GXN

Illustration: 3XN/GXN

Vinderen af arkitektkonkurrencen om at bygge et nationalt Kyst- og Lystfiskercenter på Midtermolen i Assens er nu fundet. Det er arkitektfirmaet 3XN, der har tegnet vinderforslaget, som står til at blive et markant vartegn for Assens.

Kyst- og Lystfiskercenteret er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal med 25 millioner kroner, Nordea-fonden med 19 millioner kroner samt staten og Assens Kommune med henholdsvis 22 og 15 millioner kroner. Det vil blive opført som en kompakt træbygning på 700 kvadratmeter med en beskyttende skærm af tegl og biogene materialer, der lever op til arkitektkonkurrencens kriterier om holdbarhed og bæredygtighed.

Vinderforslaget bliver et markant vartegn i Assens Havn og giver gode muligheder for de besøgende til at komme fysisk tæt på vandet og dermed leve op til blandt andet A.P. Møller Fondens forudsætning for donationen om at øge danskernes kendskab til livet under vandet.

Der etableres stenrev med store sten, som åbner op for et miljø for fisk og andre dyr, og der etableres en rampe fra Midtermolen og centeret ned til området med stenrevet, så det bliver tilgængeligt for de besøgende.

Til arkitektkonkurrencens prækvalifikation havde 15 teams meldt sig på banen, hvoraf fire blev prækvalificeret. Det var i konkurrence med arkitektfirmaerne Kjaer & Richter, BIG – Bjarke Ingels Group og Lundgaard & Tranberg, 3XN’s vinderforslag er blevet udvalgt.

Læs mere på projektsiden.

12-06-2024

Bedre rammer på unik sydfynsk fag- og efterskole

Sydfyns Fri Fag- og Efterskole

Foto: Sydfyns Fri Fag- og Efterskole

Sydfyns Fri Fag- og Efterskole har modtaget en donation fra Den A.P. Møllerske Støttefond på 44 millioner kroner til en ny spisesal, en multi- og samlingshal samt faglokaler.

Fonden støtter Sydfyns Fri Fag- og Efterskole for at styrke skolens vigtige arbejde med at give unge, som ikke trives i en traditionel folkeskole, færdighederne til at tage en faglig uddannelse. Støtten får betydning for skolens arbejde med at øge fagligheden og trivslen for de unge i periferien. Skolen har fået flere elever i de senere år, og de nye faciliteter vil være med til at skabe et bedre og mere inkluderende miljø for eleverne.

Som noget nyt begynder 29 elever i august 2024 i 9. klasse på skolens nye efterskoleafdeling. Dertil kommer 65 elever i 10. klasse, samt eleverne på den såkaldte Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse på den fri fagskole. Sydfyns Fri Fag- og Efterskole er dermed en af de få fri fagskoler, som både tilbyder efterskole og en ungdomsuddannelse.

På skolen får eleverne udover nye færdigheder med værktøj og materialer også erfaringerne med arbejdskultur og dannelse, herunder at møde til tiden og indgå med positivt engagement i opgaverne. Linjerne fokuserer på håndværk, sosu, gastronomi, spiludvikling, friluftsliv og heste. Fra august 2025 søsættes en ny ”maritim” linje, udviklet i samarbejde med Svendborg Søfartsskole, for elever der gerne vil afprøve de maritime fag.

6-06-2024

Unge indtager havnen

Foto: UngHavn Danmark

Foto: UngHavn Danmark

Ungdomsskoleforeningens projekt ”UngHavn” har modtaget en bevilling på 8 millioner kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond til, at flere unge kan prøve kræfter med det maritime liv i havne i otte kommuner forskellige steder i landet.

Ideen om UngHavn opstod i Holbæk, hvor Ungdomsskolen, Nationalmuseet og Kystliv Holbæk gik sammen om at give unge mulighed for at prøve kræfter med det maritime liv, og åbne de unges øjne for nye udviklingsmuligheder med afsæt i det fællesskab, som de praktiske opgaver og oplevelserne skaber. Erfaringerne fra Holbæk er så positive, at de nu skal bredes ud til yderligere syv kommuner: Roskilde, Faaborg-Midtfyn, Middelfart, Svendborg, Guldborgsund, Helsingør og Jammerbugt.

Alle unge mellem 12 og 25 år kan deltage i de maritime aktiviteter – også bogligt stærke, ensomme og angste. Op mod 3.650 unge forventes at deltage i UngHavns aktiviteter.

Projektet går allerede i gang denne sommer og kører frem til 2027.