8-05-2024

Amaliehaven genåbnet efter omfattende restaurering

Amaliehavens springvand Foto: Thomas Rahbek, Slots- og Kulturstyrelsen

Foto: Thomas Rahbek/Slots- og Kulturstyrelsen

I dag blev Amaliehaven i København genåbnet efter en omfattende restaurering. Restaureringen er gennemført af Slots- og Kulturstyrelsen ved en donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal på 65 millioner kroner. Haven fremstår nu, som den oprindeligt så ud, da Hr. Mærsk Mc-Kinney Møller indviede den i maj 1983.

Ved genåbningen sagde Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, formand for A.P. Møller Fonden:
”Haven er genopstået i forårsskrud, duftende, ren, funklende som en juvel. For Fondens bestyrelse og for mig personligt har det været helt afgørende at fremtidssikre Amaliehaven, som ligger Fondens hjerte så nær.”

Amaliehaven blev opført som en gave til det danske folk fra A.P. Møller Fonden og den blev tegnet af den belgiske landskabsarkitekt Jean Delogne. Den italienske billedhugger Arnaldo Pomodoro har skabt havens fire bronzesøjler og kaskadefontænerne i siderne. Haven er i dag ejet af staten og Københavns Kommune, der står for driften.

Læs mere: Amaliehaven

6-05-2024

A.P. Møller Fonden har bevilget 80 millioner kroner til Nyborg Slot

Nyborg Slot Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

A.P. Møller Fondens bestyrelse har meddelt en bevilling på 80 millioner kroner til den endelige realisering af projektet Nyborg Slot – restaurering og nybyggeri.

Kulturministeren har med den kommende anlægslov skabt sikkerhed om tidsplanen for projektet, og at projektet med de forskellige parters økonomiske velvilje vil blive gennemført i samme høje kvalitet, som oprindeligt forudsat.

Fondens nye bevilling sker i forlængelse af, at Fonden i februar 2022 fandt, at grundlaget for den daværende bevilling ikke længere var til stede, og at den resterende bevilling derfor måtte falde bort.

Med fondenes, kommunens og Statens nye tilsagn er der taget økonomisk højde for, at projektet har ligget stille i flere år, og at det kan leve op til nutidens krav til bl.a. bæredygtighed.

A.P. Møller Fondens samlede bevillinger til renoveringen vil beløbe sig til 130 millioner kroner og Fonden ser frem til, at et af Danmarkshistoriens markante steder kommer til at fremstå respektfuldt renoveret og samtidigt inviterer indenfor i publikumsvenlige rammer.

Læs mere: Nyborg Slot

1-05-2024

Nyt oplevelsesunivers skal øge unges appetit på en maritim karriere

Illustration: Danske Rederier

Illustration: Danske Rederier

Med en bevilling på 4 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal er de sidste brikker faldet på plads for et nyt maritimt lærings- og oplevelsesunivers i regi af Danske Rederier. Her kan unge ved at arbejde på et virtuelt skib få mere appetit på en maritim karriere.

Det maritime oplevelsesunivers bliver en samlet pakke med undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne. I det nye univers får eleverne mulighed for at gå ombord i det virtuelle skib. Her kan de i skibets forskellige sektioner lære mere om og løse opgaver med relevans for de maritime erhverv indenfor naturfag, samfundsfag, historie og engelsk. Det kunne være emner som meteorologi, international handel eller regnemodeller indenfor grøn omstilling.

A.P. Møller Fonden støtter Danske Rederiers nye maritime oplevelsesunivers for at øge de maritime uddannelsers synlighed over for unge og give flere lyst til at vælge en maritim levevej.

Projektet er en del af Danske Rederiers rekrutteringskampagne for Det Blå Danmark kaldet World Careers.

Udover støtten fra A.P. Møller Fonden har Norden // Orient’s Fond og Den Danske Maritime Fond bidraget til projektet.

Det maritime oplevelsesunivers vil være klar i begyndelsen af 2025.