25-03-2020

Stort nyt 'Dream Lab' til MMMI på SDU

Den nye bygning bliver med gangbroer koblet til både det nuværende institut og resten af SDU. Illustration: CUBO

Den A.P. Møllerske Støttefond har sammen med Syddansk Universitet og Bygningsstyrelsen valgt CUBO Arkitekter som totalrådgiver på en 4.500 m2 stor udvidelse af det eksisterende Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet (MMMI) på Syddansk Universitets hovedcampus i Odense. CUBO har i forvejen tegnet en stor del af Campus.

MMMI’s historie går tilbage til 1980’erne, hvor A.P. Møller-Mærsk via Lindøværftet og det daværende Odense Universitet indgik et samarbejde om at udvikle helt ny produktionsteknologi til værftet (svejserobotter, som gav sund økonomi i de nye, dobbeltskrogede skibe, der mindskede udslip og forurening). Samarbejdet førte i 1997 til grundlæggelsen af Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på SDU, som blev støttet af A.P. Møller Fonden med en bygning og midler til forskere.

I dag forsker og uddanner instituttet studerende i nye teknologier til intelligente selvdrevne systemer med særlig fokus på robotteknologi. Gennem de seneste ti år har instituttet oplevet en omfattende vækst i antallet af studerende, og derfor er der nu brug for mere plads.

Den nye bygning hører til under universitetets tekniske fakultet og bliver knyttet til det nuværende MMMI og resten af SDU via gangbroer. Centralt i bygningen finder man et ‘Dream Lab’, som skal fungere som den kreative ramme om de studerendes projektarbejde. Herudover indrettes der gruppe- og projektrum med plads til i alt 500 studerende samt arbejdspladser til ca. 100 ansatte.

“Det glæder Fonden, at aktiviteterne i Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet nu har nået et omfang, der gør en udvidelse af den oprindelige bygning naturlig. Instituttet spiller en stor rolle for den imponerende og gavnlige vækst i robotteknologi, som er sket i Odense de seneste år”, siger direktør i A.P. Møller Fonden, Henrik Tvarnø.

Den A.P. Møllerske Støttefond støtter byggeriet med 100 mio. kr. Det samlede anlægsbudget er på 120 mio. kr. Bygningen forventes at kunne tages i brug i 2023.