31-10-2022

Det nye Varde Teater- og Musikhus

Vinderen i arkitektkonkurrencen om det nye Varde Teater- og Musikhus er fundet. Det er arkitektfirmaet LETH & GORI, der skal stå i spidsen for at skabe rammerne for fremtidens kulturelle oplevelser, teaterforestillinger og koncerter i Varde Kommune.

Varde Teater- og Musikhus kommer til at understøtte og udvikle det stærke kultur- og foreningsliv i Varde Kommune. Det bliver et levende og stemningsfuldt hus, hvor der er plads til scenekunst, magiske oplevelser og fællesskaber. Både amatører og professionelle har mulighed for at udfolde sig i det nye hus.

A.P. Møller Fonden støtter med bevillingen op om teaterforeningen 7-kantens imponerende opbud af op mod 500 frivillige i alle aldre som samarbejder om alle de aktiviteter, der skal til for at spille amatørteater på højt niveau. Med det meget spændende vinderforslag kan Danmarks største amatørteater se frem til meget attraktive rammer om teaterfællesskabet.

LETH & GORI har hentet inspiration til byggeriet fra de historiske bygninger i området omkring det gamle stålværk. Her kommer teater- og musikhuset til at markere sig som et nyt kulturelt centrum i Kulturspinderiet og Vardes byrum. Vinderprojektet har fokus på bæredygtige løsninger og vil så vidt muligt benytte genbrugsmaterialer.

A.P. Møller Fonden har bevilget 20 mio. kroner til opførelsen af Varde Teater- og Musikhus. Derudover har Lokale og Anlægsfonden bevilget 13 mio. kroner, 7-kanten 500.000 kroner, Smedeværkstedet 500.000 kroner og Varde Kommune 33 mio. kroner.

Varde Musik- og Teaterhus forventes at åbne i foråret 2025.

Læs om andre projekter, som har modtaget støtte fra A.P. Møller Fonden

1-09-2022

Nyt nordisk humanistisk center skal skabe nye forståelser af verdens samfundsudfordringer

Nyt nordisk humanistisk forskningscenter

Ved hjælp af en donation på 60 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond etablerer Københavns Universitet og Syddansk Universitet et nyt forskningscenter – Nordic Humanities Center for Challenge-Based Inquiry.

Centeret skal med afsæt i humanistiske discipliner bidrage med nuancering, perspektivering, nye forståelser og handlemuligheder i forhold til de helt store samfundsudfordringer som for eksempel klimakrisen og pandemier.

”I min bog er humanismen kommet lidt i baggrunden. Det tjener ikke mennesket. Målet med centeret er således at bringe flere humanistiske perspektiver på verdens udfordringer i spil og på den måde supplere de tekniske videnskaber med nye handlemuligheder og visioner”, siger formand for Den A.P. Møllerske Støttefond, Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla.

Forskningscenteret vil tage udgangspunkt i humanistiske faglige discipliner, som for eksempel sprog, historie og litteratur.

En lang række forskere fra Københavns Universitet og Syddansk Universitet vil blive tilknyttet centeret. Desuden ansættes en centerleder og administrative medarbejdere.

Forskerne vil som udgangspunkt indgå i aktiviteterne og forskningen i centeret i ét-års intervaller for at supplere centerets kernestab og den akademiske centerledelse. Hvert forskerteam vil blive sammensat af forskere fra Danmark suppleret med forskere fra især de øvrige nordiske lande, men også fra resten af verden. Der vil blive arbejdet målrettet med at formidle centerets resultater bredt.

Nordic Humanities Center for Challenge-Based Inquiry bliver forankret på såvel Københavns Universitet som Syddansk Universitet.

Den A.P. Møllerske Støttefonds bevilling på 60 mio. kr. gør det muligt at drive centeret i seks år fra og med 2023. 

Læs om andre projekter, som har modtaget støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond

24-08-2022

Cyklotron til Herlev og Gentofte Hospital

Cyklotron til Herlev og Gentofte Hospital

Herlev og Gentofte Hospital har modtaget en bevilling på 36 mio. kr. til en ny cyklotron. Cyklotronen laver sporingsstoffer, som bruges ved de mere end 10.000 årlige PET-skanninger, der udføres på hospitalet.

PET-skanningerne er et vigtigt redskab, når patienter med kræft, demens og uafklaret sygdom diagnosticeres og behandles på hospitalet. A.P. Møller Fonden støtter PET-skanningerne i form af den nye cyklotron, fordi det kan forbedre diagnosticeringen og behandlingsmulighederne for mange patienter ramt af alvorlig sygdom.

Ved undersøgelsen får patienten sprøjtet et sporstof ind i kroppen, hvilket gør det muligt at give et billede af sygdomsaktiviteten i kroppen. Produktionen af sporstoffer foregår i en cyklotron, som derfor spiller en afgørende rolle i muligheden for at kunne tilbyde patienterne de bedst mulige forløb.

Herlev og Gentofte Hospital fik sin første cyklotron i 2007, også efter en bevilling fra A.P. Møller Fonden. Nu 15 år efter er cyklotronens kapacitets udnyttet fuldt ud.

Læs om andre projekter, som har modtager støtte fra A.P. Møller Fonden

Foto: iStock

4-07-2022

Donation til storrobotter på Lindø

A.P. Møller Fonden har doneret 90 mio. kr. til opførelsen af et Center for Large Structure Production, som skal udvikle automation og robotter til at bygge store konstruktioner som vindmøller, skibe og byggerier. Det nye center skal etableres under Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet.

Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, formand for A.P. Møller Fonden, siger i forbindelse med donationen:

”Odense Havn og Lindø er et særligt og historisk sted for A.P. Møller Mærsk og A.P. Møller Fonden. Glædeligt rummer området igen mange arbejdspladser og virksomheder. Fondens donation til en ny bygning ved Lindø vil støtte op om den unikke robotudvikling på Fyn og sker i forlængelse af Fondens tidligere bidrag til Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, som bærer min fars navn. Den nye robotsatsning giver mulighed for ny forskning, plads til studerende og derved til arbejdet med udvikling af robotter til industriproduktion med produkter, der er fysisk store. Fondens donation vil derved være relevant for en stor del af dansk erhvervsliv, herunder den maritime sektor.”

Center for Large Structure Production skal drives af Syddansk Universitet sammen med en række samarbejdspartnere på Odense Havn på Lindø.

Syddansk Universitet har længe leveret både kandidater og ny forskningsbaseret viden til robotbranchen, ligesom mange nye startups er udsprunget fra forsknings- og uddannelsesmiljøet på Det Tekniske Fakultet.

Med det nye center vil forskere og virksomheder kunne udvikle robotområdet med løsninger til storskala-produktion, hvor graden af automatisering i dag er lav. EU’s Regionalfond og EU’s Socialfond har støttet indkøb af udstyret, der skal stå i den nye bygning.

Inden byggeriet kan gå i gang, vil der blive afholdt en arkitektkonkurrence.

Læs pressemeddelelse

Læs om andre projekter, som har modtaget støtte fra A.P. Møller Fonden

14-06-2022

Udvidelse og udvikling af Fjord&Bælt

Det maritime oplevelses- og forskningscenter Fjord&Bælt i Kerteminde har fået en bevilling på 43,5 mio. kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Bevillingen skal gå til udvidelse af den populære turistattraktion og forskningsinstitution, som de seneste år har fået flere besøgende.

Udvidelsen på over 1000 m2 vil sikre bedre rammer til formidling af den lokale marinenatur og klima i bred forstand. Til gavn og glæde for byens borgere, forskere og besøgende.

Med udvidelsen bliver det muligt at holde store særudstillinger som supplement til de permanente udstillinger. Udvidelsen omfatter også en foyer, café og en stor multifunktionssal, som skal blive et samlingssted for by og omegn til større arrangementer.

Projektet understøtter den igangværende transformation af Kerteminde havn og marina, hvor området udvikles til et levende og attraktivt fællesskabsområde.

Forud for byggeriet skal der afholdes en arkitektkonkurrence.

Læs pressemeddelelsen

Læs om andre projekter, som har modtager støtte fra A.P. Møller Fonden

3-05-2022

Willumsens Museum rykker op i international liga

Med en donation på i alt 36,5 millioner kroner fra A.P. Møller Fonden, Augustinus Fonden, VILLUM FONDEN og Louis-Hansen Fonden bliver det muligt at realisere en ambitiøs renovering og opgradering af Willumsens Museums bygninger.

Renoveringen foretages med respekt for museets nuværende arkitektur og vil forbedre forholdene for både kunsten og publikum markant. Samtidig vil renoveringen gøre det lettere for museet at udstille værker fra samarbejdsmuseer fra ind- og udland.

A.P. Møller Fonden har bevilget 17 millioner kroner til projektet. Bevillingen skal gå til forbedring af publikumsoplevelsen med nye ankomstveje gennem parken, et nyt butiks- og billetområde, nyt køkken og caféområde samt bedre rammer for museets skoletjeneste.

Frederikssund Kommune medfinansierer den del af projektet, som omhandler opgradering af klima- og sikkerhedsforhold og museets nye magasiner.

Om Willumsens Museum
Willumsens Museum er oprettet for kunstneren J.F. Willumsen, som var en af pionererne bag det moderne gennembrud i dansk billedkunst omkring år 1900. Museet udstiller hovedværker af Willumsen og producerer to særudstillinger årligt, blandt andet med værker af internationale kunstnere.

Museets oprindelige bygning er tegnet af Tyge Hvass og opført i 1957. Den nye fløj fra 2005 er tegnet af Theo Bjerg.

Læs pressemeddelelse 

Læs om andre projekter, som har modtaget støtte fra A.P. Møller Fonden

Pressefoto: Willumsens Museum

30-03-2022

Udvikling af streetbasketmiljøer i Danmark

BørneBasketFonden har modtaget en bevilling på 7 millioner kroner fra A.P. Møller Fonden til projektet ”Én bane – én forening”. Bevillingen går til udviklingen af streetbasket i ni byer i Danmark gennem opstart af streetbasketforeninger og etablering af flere streetbasketbaner landet over.

Med projektet vil BørneBasketFonden engagere nuværende og kommende gadeidrætsudøvere til at spille streetbasket og genskabe den unikke streetkultur og de communities, der opstår gennem streetbasket, som man kender fra de berømte streetbasketbaner i blandt andet New York City og Los Angeles.

Bevillingen fra A.P. Møller Fonden skal helt konkret gå til:

  • Etablering af nye streetbasketfaciliteter i byer i Jylland, på Fyn og Sjælland.
  • Organisering af fællesskaber omkring banerne gennem streetbasketforeninger.
  • Afholdelse af aktiviteter for børn og unge i skoler og på de nye baner.

Projektet starter i byer, hvor der kun er få eller slet ingen udendørsfaciliteter i forvejen.

Fire af de ni byer, hvor BørneBasketFonden vil oprette streetbasketforeninger, har allerede faciliteterne klar. I de resterende fem byer vil der blive etableret spritnye streetbasketfaciliteter, der skal gøre det attraktivt for lokale gadeidrætsudøvere at deltage i netop streetbasket.

De ni lokaliteter, der indgår i indsatsen om opbygning af streetbasketmiljøer er: Under Bispeengbuen på grænsen mellem København og Frederiksberg, Tårnby, Københavns Vestegn (placering skal afklares), Liseleje, Kalundborg, Aarhus, Horsens, Svendborg, Middelfart eller Nyborg (placering skal afklares).

Projektet forventes at starte op i foråret 2022 og med de første nye faciliteter klar i 2023.

Læs om andre projekter, som har modtager støtte fra A.P. Møller Fonden

7-03-2022

Føroya Arena

A.P. Møller Fonden har bevilget op til 25 mio. kr. i støtte til en ny multiarena på Færøerne. Multiarenaen, som har fået navnet Føroya Arena, skal være et sportsligt og kulturelt samlingspunkt for hele den færøske befolkning.

Føroya Arena bliver et markant løft for færøsk idræt. Multiarenaen skal være et internationalt godkendt nationalstadion for indendørs sport – blandt andet håndbold, volleyball, gymnastik, basketball, kampsport, bordtennis, badminton, dans, bueskydning og billard. Der vil både blive afholdt landskampe og internationale turneringer i arenaen.

Multiarenaen skal også danne ramme om koncerter, konferencer, messer, kulturbegivenheder og andre store arrangementer. Endelig kommer den store arena til at indgå i Færøernes nødberedskab, ligesom den også skal huse et folkesundhedscenter med fokus på at forebygge livsstilsygdomme på Færøerne.

Føroya Arena bliver en multihal for færinger i alle aldre – fra børnehavealder til pensionister, og samtidig en hal til såvel elitesportsudøvere som færinger med interesse i sport og kultur.

Hovedparten af projektet er finansieret af først og fremmest Tórshavn Kommune, men også Lagtinget og Staten bidrager med store beløb. Partnerne bag arenaen arbejder med at tilvejebringe den sidste udestående finansiering.

Læs mere om Føroya Arena  

Læs om andre projekter, som har modtager støtte fra A.P. Møller Fonden

2-03-2022

Substantiel bevilling fra A.P. Møller Fonden til Røde Kors’ indsatser i Ukraine

Røde Kors har af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal modtaget en substantiel bevilling til indsatser, som udføres af Dansk Røde Kors, Ukrainsk Røde Kors samt ICRC målrettet krigens ofre i Ukraine.

25-02-2022

Realisering af Perron1 – Den Kulturelle Ventesal på Skanderborg Station

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har netop bevilget 7 mio. kr. til realiseringen af Perron1 i den tidligere postbygning på Skanderborg Station. Med bevillingen er finansieringen af det nye museumsbyggeri nu på plads.

Den tidligere, ikoniske postbygning i Skanderborg skal renoveres og udbygges, så den kan danne rammen om det nytænkende og ambitiøse museum.

Perron1 bliver ikke bare et museum, men et åbent hus med en kulturel ventesal, hvor rejsende og forbipasserende præsenteres for den lokale arkæologi og kulturarv, en café og åbne, arbejdende værksteder.

Perron1 er Museum Skanderborgs og Skanderborg Kommunes fælles vision om at skabe et moderne, levende lokalmuseum tæt på den pulserende hverdag på stationen.

Foruden A.P. Møller Fonden, støtter Realdania og Skanderborg Kommune opførelsen af Perron1. Finansiering til udstillinger og inventar mangler at blive dækket.

Læs om andre projekter, som har modtager støtte fra A.P. Møller Fonden

20-01-2022

Restaurering af Kultur- og Pakhuset i Rødby

Foreningen til bevarelse og aktivering af Pakhuset – Dørtærsklen til Danmark kan nu gennemføre en visionær restaurering af Rødbys kultur- og borgerhus. Restaureringen muliggøres med en bevilling på 8,9 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

Med bevillingen bliver det kulturhistoriske Pakhus sikret for eftertiden, og Rødby vil få et samlingssted, der året rundt kan rumme alsidige aktiviteter i unikke, bevaringsværdige rammer. Ambitionen er at skabe et kultur- og borgerhus, som kan være omdrejningspunkt for fællesskab og sammenhold i byen, og som kan bidrage til vækst, bosætning, turisme og et aktivt kulturliv.

Foreningen til bevarelse og aktivering af Pakhuset har siden 2015 arbejdet på at aktivere Kultur- og Pakhuset samt bidrage til byudvikling. Det har blandt andet resulteret i talrige arrangementer, et minimuseum, en kulturpris og etablering af Projekt Købstadshotellet.

Læs om andre projekter, som har modtaget støtte støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond

7-04-2020

Første sending med THE MAERSK BRIDGE

Transport af værnemidler med The Maersk Bridge.

A.P. Møller Fonden donerer den første sending med THE MAERSK BRIDGE.

Det danske sundhedsvæsen har et stort behov for masker og beskyttelsesdragter.
De hårdtarbejdende læger og sygeplejersker skal beskyttes bedst muligt imod COVID-19.
Derfor har A.P. Møller Gruppen taget initiativ til The Maersk Bridge, en luftbro som skal hjælpe med at levere nødvendige værnemidler til medarbejdere i det danske sundhedsvæsen.

Region Hovedstaden specificerer og godkender kvaliteten af værnemidlerne.
A.P. Møller Holding står sammen med A.P. Møller-Mærsk for at finde de rette leverandører, fremskaffe varer, indhente tilladelser og afvikle al transport og logistik.

A.P. Møller Fonden donerer 20 mio. kr. til indkøb af værnemidlerne.