17-04-2024

Udvikling af avanceret robot-operationsteknik i kampen mod kræft i halsen

Single port robotarm til hovedhalskirurgi

Foto: Rigshospitalet

På baggrund af et tæt forskningssamarbejde om at forbedre den kirurgiske behandling af kræft i halsen har Afdelingen for Øre-Næse-Halskirurgi & Audiologi på Rigshospitalet, og Cluster for Molecular Imaging på Københavns Universitet, modtaget en donation på 32,5 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Donationen gør det muligt at købe en avanceret robot og to fluorescenskameraer til henholdsvis Rigshospitalet og Københavns Universitet. Med udstyret bliver det muligt at indsprøjte fluorescerende molekyler, som binder sig til kræftcellerne og gør det muligt for kirurgerne at lokalisere kræften helt præcist på skærme således, at de kan fjerne alt det syge væv med robotten. Metoden er mere skånsom for patienten og forventes at mindske risikoen for tilbagefald.

A.P. Møller Fonden støtter anskaffelsen af den avancerede robot og de to fluorescenskameraer til Rigshospitalet og Københavns Universitet for at bidrage til en markant bedre behandling af de omkring 1.600 patienter, der hvert år får konstateret kræft i halsen, og til den fortsatte forskning i den banebrydende behandlingsmetode.

15-09-2023

Fonden til Lægevidenskabens Fremme

Fonden til Lægevidenskabens Fremme

Fonden til Lægevidenskabens Fremme

Vi har åbnet adgangen til at søge Fonden til Lægevidenskabens Fremme 2023. Ansøgningsfristen er tirsdag den 10. oktober 2023.

Det er muligt at søge om støtte til blandt andet:
• Videnskabelige projekter udført af laboratorier og institutioner
• Udgifter til forsøgsmaterialer
• Anskaffelse af mindre apparatur
• Enkeltpersoners korterevarende ophold ved udenlandske universiteter eller institutioner.

Uden for ansøgningsperioden er det ikke muligt at sende ansøgninger til Fonden for Lægevidenskabens Fremme.
I 2022 modtog Fonden 380 ansøgninger, hvoraf 174 blev imødekommet med i alt 8,7 mio. kroner.

Links:
Læs om ansøgningskriterier, og hvad ansøgningen bør indeholde
Tilgå ansøgningsportalen

22-05-2023

Tegnestuen Praksis skal tegne det nye Fjord&Bælt

Vinderen af arkitektkonkurrencen om hvem der skal tegne udvidelsen af Fjord&Bælt er fundet.

Visualisering: Praksis Arkitekter

Visualisering: Praksis Arkitekter

Når det nye Fjord&Bælt står færdigt ved havnen i Kerteminde, vil det være i en bygning tegnet af tegnestuen Praksis. I valget af projektet fra tegnestuen Praksis er der lagt vægt på, at tilbygning, ombygning og udeareal både passer ind i og markerer sig i byen.

Fjord&Bælt åbnede for 25 år siden som maritimt oplevelses- og forskningscenter. I dag er centret en international attraktion med enestående muligheder for at opleve marsvin og sæler på nært hold og tæt på deres naturlige levested. Flere og flere besøger Fjord&Bælt, og med den kommende udvidelse får publikum bedre forhold, og rammerne for formidling bliver bedre.

A.P. Møller Fonden bevilgede sidste år 43,5 millioner kroner til udvidelsen.

For A.P. Møller Fonden har det været afgørende, at udvidelsen af Fjord&Bælt øger forståelsen for dyrelivet og biodiversiteten i nærområdet. Med valget af det konkrete projektforslag er der lagt vægt på arkitektoniske og kvalitetsmæssige værdier, som vil åbne stedet mere op til gavn for borgere og turister.  Den nye bygning udvider Fjord&Bælt med en “Blå Bølge”, der markerer sig tydeligt mod både by og havn. Den bliver en ny signaturbygning i Kerteminde, som både indpasses i det eksisterende havnemiljø og tilfører havnen en markant ny bygning.

Det nye Fjord&Bælt forventes at stå færdigt i 2026.

Læs mere om projektet her