Specialiseret autismecenter i Fredericia

Illustration: Wienberg Architects

Illustration: Wienberg Architects

En donation på 9 millioner kr. fra Den A. P. Møllerske Støttefond til Region Syddanmarks nye specialiserede autismecenter gør det muligt at opføre et aktivitetshus og en gangbro, som giver bedre adgang til områdets naturoplevelser og lokalområde i det hele taget. Tiltagene vil kunne understøtte beboernes aktiviteter og dermed bidrage til bedre livskvalitet for mennesker med autisme i Region Syddanmark.

Det første spadestik til opførslen af det nye autismecenter i Fredericia blev taget i marts i år. Når centeret er færdigt, kommer det til at rumme 21 boliger til borgere, som har brug for støtte i hverdagen.

Den nye gangbro kommer til at være en åben grænse mellem borgernes trygge base i deres hjem på centeret, den mere vilde natur og de øvrige omgivelser. På samme måde kommer det nye aktivitetshus til at være en god ramme for aktiviteter, som mennesker med autisme ellers kan have svært ved at deltage i. Aktivitetshuset kommer til at danne ramme for f.eks. motion, computerspil og sociale arrangementer med ligesindede og familier, og vil dermed være med til at give gode oplevelser.

FAKTA

PROJEKT: Aktivitetshus og gangbro til autismecenter i Fredericia
ORGANISATION: Region Syddanmark
PERIODE: 2023-2025
STØTTE: 9 millioner fra A.P. Møllerske Støttefond

SE LIGNENDE PROJEKTER
Sofiebo

Opgradering af Frelsens Hærs krisecenter Svendebjerggård

Foto: Frelsens Hærs krisecenter Svendebjerggård

Foto: Frelsens Hærs krisecenter Svendebjerggård

Beboerne på krisecenteret får bedre forhold i fremtiden efter en donation på 20 millioner kroner fra den A.P. Møllerske Støttefond. Frelsens Hærs krisecenter Svendebjerggård i Hvidovre hjælper i gennemsnit ca. 100 kvinder, børn og mænd hvert år. Det er et af de eneste krisecentre i landet, hvor der er plads til alle køn og aldre.

For alle beboere gælder det, at et ophold på Svendebjerggård skal være et afsæt til et positivt vendepunkt på et sårbart tidspunkt i livet. Donationen gør det muligt at ombygge og renovere 20 værelser, så alle værelser fremover får bad og toilet. De mere tidssvarende rammer er vigtige, når det handler om at skabe den ro, som er nødvendig for, at beboerne kan komme godt videre i livet.

Krisecentret som ellers er velholdt, blev bygget for knapt 70 år siden til en anden tid med andre krav til værelser. Donationen løfter derfor forholdene for beboerne på krisecentret, og er med til at fremtidssikre driften af institution til gavn for både beboere og ansatte.

FAKTA

PROJEKT: Opgradering af Frelsens Hærs krisecenter Svendebjerggård
ORGANISATION: Frelsens Hær
PERIODE: 2023-2024
STØTTE: 20 millioner fra A.P. Møllerske Støttefond

Specialefterskolen Finderup Efterskole

Udvikling af nye fysiske rammer på Finderup Efterskole, der skaber større sammenhæng mellem bevægelse, udeliv, kreativitet, håndværk, socialt samvær og boglig undervisning.

Finderup Efterskole

Foto: Finderup Efterskole

På Finderup Efterskole får nogle af de unge, som har det allersværest med skolegang og trivsel, hjælp. For eksempel har flere af specialefterskolens elever inden de starter på efterskolen slet ikke været i skole gennem længere tid.

Gennem de seneste år har skolen oplevet en markant større søgning, og med en bevilling på 28 millioner kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond kan skolen nu se frem til bedre fysiske rammer.

Den A.P. Møllerske Støttefond støtter udviklingen af nye fysiske rammer på Finderup Efterskole, for at skabe større sammenhæng mellem bevægelse, udeliv, kreativitet, håndværk, socialt samvær og boglig undervisning. Det vil styrke efterskolens muligheder for at give den enkelte elev et bedre afsæt til livet efter efterskolen.

Et af hovedelementerne i projektet er en ny fløj, der skal indeholde en foredragssal, undervisningslokaler og et billedkunst- og håndarbejdslokale. Den nye fløj kommer til at forbinde skolens eksisterende hal og værksteder med hovedbygningen og vil samtidig tilføre et antal mindre, uformelle opholdsarealer, der kan understøtte de unges samvær. Også udenfor kommer der flere forskellige ”grønne rum”, som kan bruges til både undervisning og socialt samvær. Efterskolens historiske bygninger får derudover nyt liv med en ny hovedindgang og et nyt fælles mødested for elever og medarbejdere.

Projektet er resultatet af en længerevarende dialog på efterskolen mellem bestyrelsen, ledelsen, eleverne, medarbejderne og en række eksterne fagfolk.

FAKTA

PROJEKT: Forbedring af fysiske rammer på Finderup Efterskole
ORGANISATION: Finderup Efterskole
PERIODE: 2024-2025
STØTTE: 28 millioner fra Den A.P. Møllerske Støttefond

Støtte til ofrene for de store jordskælv i grænseområderne mellem Tyrkiet og Syrien

Foto: iStock

Den A.P. Møllerske Støttefond har besluttet at støtte ofrene for de store jordskælv i grænseområderne mellem Tyrkiet og Syrien med i alt 50 millioner kroner til flere nødhjælpsorganisationer:

1. Tyrkisk Røde Halvmåne/Syrisk Røde Halvmåne med tilsammen 25 millioner kroner. Bevillingen gives gennem Dansk Røde Kors. Støtten er til humanitært nødhjælpsarbejde i de jordskælvsramte områder i hhv. Tyrkiet og det nordvestlige Syrien.

2. Red Barnet (Save the Children) med 15 millioner kroner med vægt på humanitært nødhjælpsarbejde i de ikke-regeringskontrollerede områder i Syrien, herunder indsatser målrettet børn. Tillige støttes indsats i Tyrkiet, primært med fokus på børn, såsom arbejde med opsporing af pårørende.

3. Dansk Flygtningehjælp med 10 millioner kroner til humanitært arbejde og nødhjælp i flygtningelejre for syriske flygtninge, beliggende i Tyrkiet.

PROJEKT: Støtte til ofrene for de store jordskælv i grænseområderne mellem Tyrkiet og Syrien
ORGANISATION: Tyrkisk Røde Halvmåne/Syrisk Røde Halvmåne gennem Dansk Røde Kors, Red Barnet (Save the Children) og Dansk Flygtningehjælp
STØTTE: 50 mio. kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond