Mere nordisk samhørighed i gymnasierne

Colourbox
Foto: Colourbox

Det nordiske trænges ofte i baggrunden af det europæiske og globale perspektiv. Men kriser og krig har skabt større opmærksomhed på, hvad de nordiske lande kan sammen. Med projektet NORDUNG tages første skridt til at styrke den nordiske bevidsthed blandt Nordens ungdom.

Projektets omdrejningspunkt er at udvikle undervisningsforløb, som kan støtte lærere i at arbejde med det nordiske perspektiv i fag som historie, samfundsfag, geografi samt i sprogfagene på Nordens gymnasier. Undervejs skal lærere og elever fra Danmark, Norge, Sverige og Færøerne udvikle, afprøve og kvalificere forløbene, som efterfølgende stilles til rådighed for alle lærere i Norden.

Øget nordisk samhørighed var et vigtigt tema for A.P Møller, og er fremhævet i Fondens fundats. Og ikke mindst blandt Nordens unge er der brug for at arbejde med forståelsen for det kulturelle og værdiskabende fællesskab i Norden. Netop i dette lys skal Fondens støtte til projektet ses.

Projektet forankres på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet i tæt samarbejde med Undervisningsplatformen Norden i Skolen v. Foreningerne Norden, som vil formidle de nye undervisningsforløb og materialer til undervisere over hele Norden.

Projektet vil involvere 25 gymnasier og bidrage til, at minimum 10.000 elever vil få et mere kvalificeret nordisk perspektiv i deres uddannelse.

PROJEKT: NORDUNG
ORGANISATION: Københavns Universitet, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
PERIODE: 2023-2026
STØTTE: 15 mio. kroner fra A.P. Møller Fonden

Kommende lærere skal inspireres til at bruge teatret i undervisningen

9 børne- og ungdomsteatre samarbejder med landets professionshøjskoler om at bringe teatret ind i undervisningen

Foto: Parkteatret - Frederiksund Kommunes egnsteater
Foto: Parkteatret - Frederiksund Kommunes egnsteater

Parkteatret – Frederikssund Kommunes egnsteater skal i samarbejde med otte andre teatre og alle landets professionshøjskoler inspirere kommende lærere til at bruge teatret og scenekunsten i undervisningen af børn.

Ambitionen med projektet er at give de kommende lærere et forhold til teatret som kulturel dannelses- og undervisningsressource samt inspirere til at bruge teatret som en del af undervisningen i fag som dansk, historie og idræt. De i alt 9 børne- og ungdomsteatre går sammen om at spille forestillinger for omkring 3000 elever og 6000 lærerstuderende.

De otte samarbejdende teatre er Asterions Hus, Teater Baglandet, Bornholms Teater, Teater Jævn Teatret OM, Sjællands Teater / Fairplay, TEAM Teatret og ZeBU.

Projektet har modtaget en bevilling fra A.P. Møller Fonden på 2,4 mio. kr. og gennemføres i 2023 og i starten af 2024.

PROJEKT: Børneteatret skal ind i skolen – kommende lærere bliver præsenteret for hvordan, teater kan bruges i undervisningen
ORGANISATION: Parkteatret – Frederikssund Kommunes egnsteater
PERIODE: 2023-2024
STØTTE: 2,4 mio. kroner fra A.P. Møller Fonden

Flere unge skal kunne give livreddende førstehjælp

Foto: Dansk Råd for Genoplivning. Fotograf: Sanne Vils Axelsen
Foto: Dansk Råd for Genoplivning. Fotograf: Sanne Vils Axelsen

Flere unge skal kunne give livreddende førstehjælp. Det skal et nyt undervisningskoncept fra Dansk Råd for Genoplivning bidrage til.

Med en bevilling på 7,3 millioner kr. fra A.P. Møller Fonden udvikler Dansk Råd for Genoplivning undervisningsforløb- og materialer, som kan støtte lærere i at undervise elever i 6. – 8. klasse i livreddende førstehjælp og i symptomerne på stroke (blodprop og blødning i hjernen). Undervisningsforløbene kan bruges i fag som natur- og teknik og biologi eller i forbindelse med temadage. Her kan eleverne lære om både dem selv, deres hjerter og hjerner og samtidig lære at træde til, hvis de er vidner til et hjertestop eller et stroke.

Undervisningsmaterialer, genoplivningsdukker og hjertestarter-trænere stilles gratis til rådighed for udvalgte skoler. Konceptet bliver udviklet i 2023 og udbredes på skoler rundt om i landet fra skoleåret 2024/25.

Ambitionen er, at 60.000 unge årligt får viden om, hvordan de kan træde til, hvis de er vidner til et hjertestop eller et stroke.

Hjertestop og stroke er blandt de hyppigste dødsårsager i Danmark. Det er lovpligtigt for skolerne at undervise i livreddende førstehjælp, men kun godt halvdelen af skolerne gør det i dag.

PROJEKT: Red Liv – temadage i grundskolen om hjertestop og stroke
ORGANISATION: Dansk Råd for Genoplivning
PERIODE: 2023-2026
STØTTE: 7,3 mio. kroner fra A.P. Møller Fonden